Regelmatig een telefoontje van een computer zet mensen aan tot meer bewegen.

Amerikaanse onderzoekers hebben een jaar lang getest of mensen meer gaan sporten of bewegen als zij daar via de telefoon toe worden aangespoord. De groep die regelmatig werd gebeld, kwam vaak boven de dertig minuten aanbevolen beweging per dag. De groep die niet werd gebeld, haalde die dertig minuten niet.

Opvallend is dat het deelnemers niet uitmaakte of zij werden gebeld door een mens of door een computer. De onderzoekers vermoeden zelfs dat de computer voor veel mensen prettiger is, omdat die niet boos of teleurgesteld kan reageren. De deelnemers werden gebeld met de vraag hoeveel zij die week hadden bewogen.

Dit moesten zij inspreken op een bandje, waarna de computer met een nieuwe vraag kwam. Uiteindelijk gaf de computer aan hoeveel beweging er eigenlijk nog nodig was om gezond te zijn, en kon de deelnemer een nieuwe telefonische afspraak plannen. Die controle door een computer is volgens de onderzoekers een perfecte motivatie om meer te bewegen.