Hoewel ernstig zieke mensen het liefst thuis willen sterven, gebeurt dit in de praktijk vaak niet. De meesten overlijden in het ziekenhuis of een verpleeghuis.

Vorig jaar stierf één op de drie mensen met een dodelijke ziekte thuis. Onderzoek liet in 2005 zien dat 73 procent van de ongeneeslijk zieken graag thuis wil overlijven. Vaak blijkt dit echter niet te kunnen, omdat mantelzorgers de eventuele crisissituaties in de laatste fase niet aankunnen.

Om die acute situaties op te vangen, verblijven veel ongeneeslijke zieke mensen vaak tot het laatst in een zieken- of verpleeghuis. Volgens het NIVEL, dat met deze cijfers komt, is het belangrijk dat mantelzorgers meer ondersteuning krijgen zodat meer mensen in de laatste periode gewoon thuis kunnen zijn.

Uit de NIVEL-cijfers blijkt ook dat allochtonen over het algemeen liever in het ziekenhuis sterven dan in een verpleeghuis. Ongeneeslijk zieke allochtonen laten zich zelden opnemen in een verpleeghuis, omdat opvang binnen de familie de voorkeur heeft. Opname in een ziekenhuis heeft een medische noodzaak, wat volgens het NIVEL beter in de cultuur past.