Mensen die zich met ernstige hoofdpijn bij hun huisarts melden, hebben vaak ook last van een ernstige depressie of hebben een ernstige depressie doorgemaakt.

Dat schrijven Japanse onderzoekers in het blad Headache. Zij onderzochten 177 patiënten die chronische of ernstige hoofdpijn hadden. Een vierde van hen bleek in het onderzoeksjaar een ernstige depressie door te maken.

Volgens de onderzoekers kwamen de zware depressies vooral voor bij mensen met heftige hoofdpijnen en langdurige hoofdpijn. Zij kloppen vaak met die klachten aan bij hun dokter, niet met hun depressieklachten. Huisartsen zouden moeten navragen hoe het met de psyche is, als iemand met ernstige hoofdpijnklachten komt.