VOORBURG - In 2006 zijn in Nederland 820 kinderen in hun eerste levensjaar overleden. Dat is het laagste aantal ooit, zo heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdag gemeld.

De zuigelingensterfte daalde licht in alle groepen, maar het sterkste onder niet-westerse allochtonen. Maar nog altijd sterven veel meer allochtone dan autochtone baby's.

Gemiddeld overlijden 4,4 op iedere duizend levend geboren zuigelingen voor de eerste verjaardag. Maar onder baby's met ten minste één Antilliaanse ouder, zijn dat er zeven op de duizend. Zij hebben daarmee ongeveer 50 procent meer kans te overlijden dan autochtone baby's.

Levenskansen

Dit hangt volgens het CBS onder meer samen met het grotere aantal tienermoeders in deze groep. Deze jonge moeders hebben vaak een zwakke sociaal-economische positie en onder hen komen seksueel overdraagbare aandoeningen vaker voor. Dat heeft een ongunstig effect op de levenskansen van de baby.

Ook onder Marokkanen, Surinamers en Turken is de sterfte hoger dan gemiddeld. Dat geldt ook voor baby's van jonge en oude moeders.

Gedaald

De afgelopen eeuw is de zuigelingensterfte in Nederland sterk gedaald. Honderd jaar geleden overleed nog een op de acht kinderen in het eerste levensjaar. Nu is dat minder dan een op de tweehonderd.

Sinds medio jaren negentig daalt de sterfte nog maar langzaam. Van de 185.000 kinderen die in 2006 levend ter wereld kwamen, overleden er 820 voor hun eerste verjaardag.