Zwangere werknemers zouden altijd voor een preventief consult bij de bedrijfsarts moeten komen. Daarmee is een deel van het ziekteverzuim onder zwangere en net bevallen vrouwen te voorkomen. Dat stelt de wetenschappelijke beroepsvereniging van bedrijfsartsen NVAB in haar nieuwe richtlijn Zwangerschap, postpartumperiode en werk.

Het preventief consult zou moeten bestaan uit voorlichting en een gesprek over eventuele werkaanpassingen. De bedrijfsarts neemt met de aanstaande moeder door wat de risico’s op het werk zijn en stelt waar nodig een plan van aanpak op om gezondheidsproblemen te voorkomen. Het kan daarbij gaan om fysieke belasting, onregelmatige werktijden, werkdruk, chemische stoffen en infectieziekten, lawaai en straling.

Met dit soort voorlichting en werkaanpassingen door de werkgever kan een deel van het ziekteverzuim vermeden worden. Toch blijkt uit cijfers dat driekwart van de vrouwen die de afgelopen twee jaar zwanger waren niet was voorgelicht over mogelijke gezondheidsgevaren en preventieve maatregelen.

Korter werken, geen nachtdiensten meer draaien na week twintig van de zwangerschap, lichtere werkzaamheden en het vermijden van stress, hitte, kou en lawaai zijn een paar mogelijke aanpassingen. Volgens de NVAB is het ook belangrijk dat vrouwen de nodige informatie over wettelijke regelingen ontvangen.