ARNHEM - De GGD'en in Gelderland en Overijssel gaan tweede- en vierdeklassers van vrijwel alle scholen voor voortgezet onderwijs in die provincies een persoonlijk gezondheidsadvies geven. Het advies omvat zowel lichamelijk als geestelijk welzijn en is gebaseerd op de leefstijl van de jongere.

Het advies is een onderdeel van E-MOVO, een grootschalig onderzoek via internet naar gezondheid, leefstijl en welzijn van jongeren. De scholieren moeten daarvoor in oktober en november op school digitale vragenlijsten invullen. Via de website krijgen ze een persoonlijk advies en doorverwijstips. De uitkomsten van het complete onderzoek zijn in het najaar van 2008 klaar, zo verwachten de GGD'en.

E-MOVO levert volgens de GGD een schat aan vergelijkbare informatie op. De uitkomsten van de vragenlijsten worden door de GGD per gemeente en per school in een rapport verwerkt.

Roken

Zo wordt zichtbaar of er in een bepaalde regio meer wordt gedronken of geblowd dan elders. Ook kunnen scholen zien of hun leerlingen meer of minder dan gemiddeld snacken en roken. Omdat hetzelfde onderzoek ook in 2003 in de oostelijke provincies is gedaan, is tevens te zien of de algemene toestand is verbeterd of verslechterd.