Mensen met een slechte relatie hebben een grotere kans op een hartaanval. Dat komt door de hoeveelheid stress. Dit wijst een langdurig Brits onderzoek uit onder negenduizend ambtenaren van wie de meesten zijn getrouwd.

De Britten vulden vragenlijsten in. Ze gaven hierin aan of ze emotionele steun kregen, of ze over hun problemen konden praten en of ze konden rekenen op iets simpels als een lift naar de supermarkt. Twaalf jaar later werden deze mensen weer onderzocht. Degenen die het vaakst ruzie hadden en de meeste kritiek kregen, dus degenen met de meeste stress, hadden meer dan 34 procent vaker een hartaanval of pijn in de borst.

Nadat de onderzoekers risicofactoren zoals overgewicht, roken, drinken en achtergrond eruit filterden, bleek dat de kans nog steeds 23 procent was. Onderzoeksleider Roberto de Vogli concludeert dat goede relaties positief zijn voor je gezondheid, maar dat de negatieve effecten veel zwaarder wegen. Een advies hebben ze (nog) niet. Het onderzoeksteam gaat nu tests doen om te kijken of de Britten met slechte relaties misschien erfelijk bepaald veel stress hebben.