Staatsbosbeheer wil graag dat Nederlanders minder vaak naar de sportschool gaan, maar vaker het bos induiken. Zij stellen 'groen bewegen op recept' voor.

Uit een proef in Groot-Brittannië is gebleken dat bewegen in de natuur beter werkt tegen overgewicht dan bewegen in de sportschool. Mensen vinden bewegen in een groene omgeving leuker en ze houden het daardoor langer vol. Staatsbosbeheer wil deze aanpak ook in Nederland overnemen. Ze stellen voor om in de 240.000 hectare groen die de organisatie in beheer heeft, een Nederlandse proef 'groen bewegen op recept' te houden.

Uit onderzoek van Staatsbosbeheer blijkt dat Nederlandse huisartsen nu zelden 'groen' doorverwijzen. In de gesprekken waarbij een advies voor de levensstijl (bewegen, houding, sport) aan de orde kwam, werd een wandeling in de natuur geen enkele keer genoemd. Dit werd vastgesteld na bestudering van video-opnames van bijna 3000 consulten.

In Engeland schrijven dokters al enkele jaren 'bewegen in de natuur' voor. Om wandelen zonder tussenkomst van een arts te stimuleren, zijn inmiddels 350 wandelroutes uitgezet.