Mensen die langdurig in bijvoorbeeld een verzorgingshuis zitten, krijgen ook een compensatie voor het eigen risico. Dit heeft minister Ab Klink van Volksgezondheid toegezegd. Deze regeling wordt vanaf volgend jaar in de zorgverzekering ingevoerd.

Vooralsnog zouden alleen chronisch zieken en gehandicapten die langdurig medicijnen gebruiken een compensatie krijgen. Op aandringen van de tweede kamer zijn nu ook langdurige zieken die geen pillen slikken ook opgenomen in de compensatieregeling. Bewoners van AWBZ-instellingen krijgen in dat geval 47 euro terug van de 150 euro eigen risico.

Of mensen die hulpmiddelen gebruiken, zoals doven en blinden ook een compensatie krijgen is nog niet duidelijk. Klink heeft zich wel positief uitgesproken over dit plan. Volgend jaar wordt het eigen risico van 150 euro ingevoerd in plaats van de huidige no-claimregeling.