Als kinderen met blokken spelen, stimuleert dat hun taalontwikkeling. Dat zeggen Amerikaanse onderzoekers van de Universiteit van Washington na onderzoek onder 350 peuters.

Een groep van 175 één- en tweejarigen kreeg plastic blokken om mee te spelen en werd daarbij geholpen door hun ouders. De ouders hielden vervolgens gegevens bij over de woordenschat en het taalgebruik van hun kind. Na zes maanden bleek de helft van de peuters voor te liggen op een controlegroep van kinderen die niet met blokken speelden. Hun taalscores waren gemiddeld 15 procent hoger.

Onderzoeker Dimitri Christakis legt uit dat met blokken spelen het denkvermogen, het geheugen en de fysieke capaciteiten van een kind stimuleert. Dit in een periode dat de hersenen van een kind snel groeien. De vaardigheden die je voor blokken bouwen nodig hebt, beschrijft hij als ‘de voorlopers van het denkvermogen en van de taalontwikkeling.’ “Oudere kinderen beginnen verhaaltjes te bedenken bij de blokjes,” aldus Christakis.

Hij benadrukt overigens dat ouders sceptisch moeten zijn tegenover beweringen van bepaalde speelgoedfabrikanten dat hun speelgoed kinderen slimmer en muzikaler maakt. Volgens hem zijn die beweringen “ongegrond.”