Het graspollenseizoen in Europa was in 2007 ongeveer veertig procent langer dan in 2006. Het seizoen duurde dit jaar circa 100 dagen en liep van begin april tot en met eind augustus. Dit blijkt uit pollentellingen in het kader van een internationaal klinisch onderzoek.

Een lang pollenseizoen is erg vervelend voor de vele mensen die in dit seizoen last hebben van hooikoortsklachten. Enkele jaren geleden was een hooikoortsperiode van 45 dagen namelijk nog heel gewoon. Die liep van begin juni tot en met eind juli.

De totale hoeveelheid pollen in de lucht was in 2006 en 2007 ongeveer gelijk. Ook waren er evenveel piekdagen. Op piekdagen is er een grotere hoeveelheid pollen in de lucht, wat betekent dat de allergie erger is.

Een langer en onvoorspelbaar pollenseizoen is slecht nieuws voor hooikoortspatiënten én artsen. De allergie wordt minder een voorjaarsprobleem en vraagt dus doorlopend aandacht. Bram Schuit van ALK Abelló, het farmaceutische bedrijf dat het onderzoek heeft uitgevoerd, denkt dat het goed is om preventieve maatregelen te nemen. Met allergievaccinaties kan het hele jaar door gestart worden.