HEERLEN - Mensen zijn vaak te positief over hun eigen gezondheidsgedrag. Zij denken dat ze gezond eten, voldoende bewegen en matig drinken, terwijl dat vaak niet het geval is. Deze groep is moeilijk te beïnvloeden door voorlichtingscampagnes.

Hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Open Universiteit Lilian Lechner (1967) bespreekt dit onderwerp vrijdag in Heerlen in haar oratie Paden naar gezondheid.

Lechner zegt in haar rede dat mensen moeilijk te bereiken zijn in campagnes om gezond gedrag te bevorderen, omdat zij denken dat zij met hun 'gezonde' gedrag niet tot de doelgroep behoren. Zij vinden dat zij bijvoorbeeld gezond eten, terwijl zij ondertussen te veel vet en te weinig groente en fruit eten.

Vergelijken

Een andere reden is de manier waarop zij zich vergelijken met anderen. 'Bewegingsoverschatters' bijvoorbeeld, zouden zich vaak vergelijken met mensen die even weinig of zelfs minder bewegen. Mensen die weten dat ze niet genoeg bewegen, vergelijken zichzelf juist vooral met mensen die meer bewegen dan zijzelf.

Als mensen die ongezond leven zich bewust worden van hun risicogedrag, zullen zij pas overwegen hun gedrag te veranderen. Volgens Lechner moet met dit gegeven rekening worden gehouden bij het opzetten van gezondheidsinterventies.