WOERDEN - Steeds meer 55-plussers met alcoholproblemen kloppen aan bij de verslavingszorg. Tien jaar geleden was 13 procent van de alcoholcliënten ouder dan 55 jaar, nu is dat 20 procent.

Het aantal mensen tussen de 60 en 65 dat met een drankprobleem hulp zocht, is volgens het nationaal gezondheidsinstituut NIGZ en GGZ Nederland vorig jaar met 10 procent gestegen, meldde NIGZ maandag.

De laatste tijd gaat de aandacht vooral uit naar jongeren die te veel drinken. Wat volgens NIGZ en GGZ Nederland de 55-plussers met de jeugd gemeen hebben is de beschikking over veel vrije tijd en geld.

Verslavingszorg

Onder oudere vrouwen groeit de alcoholproblematiek: bijna een op de drie 55-plussers die hulp zoekt is een vrouw, bij de jongere vrouwen is dat bijna een op de vier. Verder constateert NIGZ dat ouderen (75 procent) meer dan jongeren (68 procent) dagelijks drinken. Bovendien meldt de 55-plussers zich later bij de verslavingszorg.

NIGZ en GGZ Nederland pleiten voor meer laagdrempelige hulp zoals zelfhulp via het internet. Ouderen hebben daar meer behoefte aan, is de ervaring van de hulpverlening.

Internet

De verslavingszorg richt zich dan ook steeds meer op zelfhulpprogramma's op het internet of gespecialiseerde organisaties als Stichting Zelfhelp Nederland.

Op 13 oktober houden de instellingen voor verslavingszorg open dag waarbij de zelfhulp ruimschoots aan bod komt.