Mensen met een lage opleiding moeten aan de slag in de zorg vanwege het dreigende personeelstekort. Er zijn proefprojecten gestart om laagopgeleiden aan werk te helpen in de gezondheidssector.

Staatsecretaris Jet Bussemakers van Volksgezondheid heeft in zeven regio's proefprojecten gestart om laagopgeleiden aan werk te helpen. Het gaat hier met name over mensen met weinig werkervaring. Voor dit project werken werkgevers samen met scholen, het Centrum voor Werk en Inkomen, gemeenten en uitkeringsinstanties. Niet alleen komen deze mensen zo sneller aan een baan, het is ook de bedoeling dat ze vanuit lagere functies makkelijker kunnen opklimmen. Ook bekijkt Bussemakers hoe mensen zonder betaalde baan als vrijwilliger aan de slag kunnen in de zorg.


In Nederland is er steeds meer behoefte aan zorg door de vergrijzing. Momenteel werkt 13 procent van de beroepsbevolking in de zorgsector. Rond 2025 zou echter 22 procent van de beroepsbevolking in de zorg moeten werken om aan de toenemende vraag te voldoen.