Stress of angst tijdens de zwangerschap kan invloed hebben op het slaapgedrag van de baby. Uit een Amerikaanse studie blijkt dat deze babies en peuters de neiging hebben om slechter te slapen dan hun leeftijdsgenootjes.

De onderzoekers hebben het vermoeden dat een verhoging van stresshormonen de hersenen van het ongeboren kind zo vormen dat het zijn vroege slaappatroon verstoord. Dat is niet alleen voor de vermoeide ouders vervelend, maar ook voor de kinderen zelf. Vroege slaapproblemen worden geassocieerd met gedragsproblemen als kind, beweert onderzoeksleider Dr. Thomas O'Connor van de Universiteit van Rochester in New York. Goed slaapgedrag is een indicator voor gezonde ontwikkeling.

De onderzoeksresultaten verschijnen in the Journal Early Human Development. Meer dan 14.000 Britse vrouwen gaven antwoord op vragen over angst en stress tijdens en na de zwangerschap en over het slaapgedrag van hun baby. Hieruit blijkt dat hoe meer stress en angst de moeder heeft, hoe slechter de kinderen slapen.

Er zou beter moeten worden gelet op angst en stress tijdens de zwangerschap. Niet alleen voor de moeder, maar ook voor de ontwikkeling van het ongeboren kind. De onderzoekers merken wel op dat emotionele problemen een normaal voorkomend verschijnsel bij zwangerschap zijn. Alleen bij ernstige pieken en dalen zou er ingegrepen moeten worden.