Rollators blijven in het basispakket, maar slaapmiddelen en middelen tegen erectiestoornissen gaan er uit. In de komende jaren gaat minister Klink van Volksgezondheid veranderingen doorvoeren in de basisverzekering. Het College van Zorgverzekeringen (CVZ) adviseerde hem hierin.

Hoewel het CVZ Klink aanraadde om rollators en looprekken uit de basisverzekering te halen, heeft Klink ze behouden. Het gaat volgens hem om een belangrijke voorziening voor een grote groep mensen. De aanbeveling van het CVZ had onder senioren voor onrust gezorgd. Na aanvullend onderzoek van het CVZ neemt Klink ook een beslissing over bekkenfysiotherapie bij incontinentieklachten.

Wel gaat Klink korten op de eerstelijns psycholoog. Patiënten krijgen nog acht bezoeken vergoed. Het gebruik van benziodiazepinen (slaap- en kalmeringsmiddelen) wordt alleen in speciale gevallen vergoed. Hiermee hoopt Klink het massale gebruik terug te dringen. De enkele erectiepillen die nog werden vergoed, worden ook geschrapt. De kosten hiervoor zijn voor de gebruikers relatief laag.