De gemeente Vlissingen heeft nog altijd geen definitieve uitslag van de raadsverkiezingen. Na een hertelling woensdagmorgen bleek dat er nog onduidelijkheid is over 27 voorkeursstemmen voor de Partij Souburg-Ritthem (PSR).

De plaatsvervangend griffier van de gemeente Vlissingen laat weten dat het aantal voorkeursstemmen voor een kandidaat van de PSR mogelijk is omgedraaid.

Het is onduidelijk of die persoon 69 of 96 stemmen heeft gekregen.

''Daarom worden de processen-verbaal van de 29 stembureaus opnieuw bekeken om te weten te komen hoeveel voorkeurstemmen de PSR-kandidaat daadwerkelijk heeft gekregen.’’

De verkiezingsuitslag per gemeente l Dossier gemeenteraadsverkiezingen