Als de zorgtaken in 2015 overgaan naar de gemeenten, moet er wel extra geld komen voor dagbesteding, jeugdzorg en ondersteuning van vrijwilligers vindt Arie Slob, fractievoorzitter van de ChristenUnie.

Slob zet daar op in bij de onderhandelingen met het kabinet over de begroting voor volgend jaar.

Hij wil in elk geval 200 miljoen euro extra voor de dagbesteding, waardoor mantelzorgers worden ontlast. ''De zorg dichtbij mensen kan niet zonder extra geld voor het jaar waarin alle veranderingen gaan plaatsvinden’’, stelt Slob.

Hij vreest dat er anders situaties ontstaan waar mensen de dupe van zullen worden. ''Hoezeer wij ook de visie delen dat zorgtaken aan de gemeente kunnen worden overgedragen, voor de ChristenUnie staan zorgvuldigheid en het ontzien van de meest kwetsbare groepen in alle veranderingen voorop. Als wij aanschuiven bij de onderhandelingen over de begroting van 2015, moet dit geregeld worden’’, stelt Slob dinsdag

Jeugdzorg

Behalve structureel miljoenen extra voor de dagbesteding wil Slob komend jaar ook zestig miljoen euro meer voor de jeugdzorg. Hij wil voorkomen dat met name slachtoffers van pooierboys, jongeren met een psychiatrische stoornis en pleegzorg voor jeugd met een handicap worden geraakt door de bezuinigingen.

Verder wil Slob dat er een toeslag komt voor kleine zorginstellingen en zorginitiatieven. Vrijwillersorganisaties als De Zonnebloem en Stichting Present ontangen enkele miljoenen als het aan Slob ligt.