Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters zegt dat van stelselmatige ronselpraktijken bij de raadsverkiezingen geen sprake is. 

Volgens de voorzitter van het genootschap, Haarlems burgemeester Bernt Schneiders, komt het ronselen van stemmen in de praktijk weinig voor, ondanks incidenten in Soest, Heusden, Roermond, Bergen en Valkenburg.

Schneiders: ''Dat komt mede omdat het niet mogelijk is om voor meer dan twee andere kiesgerechtigden volmachtstemmen uit te brengen.''

Volgens hem zijn al zijn collega's wel alert op eventueel misbruik. Dat valt volgens Schneiders af te leiden uit de aangiften die nu gedaan zijn en die door het Openbaar Ministerie worden onderzocht.

''We moeten ons daarbij wel realiseren dat het beschuldigen van ronselen ook als politiek wapen kan worden ingezet. Daarom is voorzichtigheid altijd geboden.''

Hij wijst tevens op de verantwoordelijkheid van de lokale politieke partijen om zorgvuldig campagne te voeren.

Alles over de gemeenteraadsverkiezingen

Bepaal uw politieke voorkeur met onze stemhulp | Zoek stemlokalen in uw buurt