De PvdA gaat woensdag beduidend lager scoren dan de 16 procent van vorige keer en haalt daarmee het slechtste resultaat ooit bij gemeenteraadsverkiezingen. 

Dat verwacht Maurice de Hond. In zijn zondag gepubliceerde peiling gaat hij ook uit van een behoorlijke lagere opkomst dan in 2010 (die was toen 54 procent).

Nederland zit nog steeds in een ''stabiel landelijke electorale periode'', met constant slechte scores voor de twee regeringspartijen. Ook de verschuivingen van deze week zijn miniem (PVV min 1, ChristenUnie plus 1).

Deze uitslag is niet één op één te vertalen naar de uitslag van 19 maart, omdat sommige landelijke partijen niet in alle gemeenten meedoen en er lokale partijen op de kieslijst staan.

Reactie Samsom

De slechte uitslag die de PvdA volgens de peiling van De Hond gaat halen verontrust Diederik Samsom, PvdA-partijleider, niet echt. Samsom gaf in het televisieprogramma WNL Op Zondag aan dat hij uitgaat van verkiezingsuitslagen en niet van peilingen.

Aan slechte peilingen zei Samsom inmiddels wel een beetje gewend te zijn. ''Ik voel me zeker verantwoordelijk voor de uitslag woensdag, maar het zou raar zijn om lokale verkiezingen een landelijke impact te laten hebben en bijvoorbeeld de coalitie veranderen. We zijn juist bezig voor stabiliteit te zorgen. Dat was even zoeken, maar het is ons gelukt. Het zou ongelofelijk zonde zijn om dat nu weer los te laten."

Crisis

Dat zijn partij in de peilingen harder wordt getroffen dan coalitiepartij VVD, vindt Samsom verklaarbaar. ''Het heeft er mee te maken dat de PvdA-kiezer het misschien wat zwaarder heeft dan de VVD-kiezer. De crisis duurt 5 jaar, dat is voor veel mensen gewoon te lang geweest."

Want: ''De PvdA-achterban heeft het niet breed en heeft het de afgelopen jaren zwaar gehad. Je maakt niet in een keer goed wat de afgelopen jaren is aangericht tijdens de recessie." De afgelopen weken is er volgens hem bij de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen hard gewerkt om het vertrouwen van kiezers te krijgen.

Lage opkomst

Het effect van de verwachte lage opkomst kan ingrijpend zijn, denkt De Hond. Ouderen komen doorgaans beter op dan jongeren, hoogopgeleiden beter dan laagopgeleiden en autochtonen beter dan allochtonen. SGP, ChristenUnie en CDA zullen het meeste profiteren van de lage opkomst, lokale partijen het minst.

Van alle kiezers geeft 61 procent aan te verwachten hetzelfde te stemmen als bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010. Bij de VVD en de PvdA is dat het laagst (rond de 45 procent). Bij SGP, ChristenUnie, CDA en de lokale partijen het hoogst (boven de 70 procent).