Het CDA staat in 377 van de 380 gemeenten die aan de verkiezingen meedoen op het stembiljet. 

Alleen op Vlieland, Schiermonnikoog en in Rozendaal is de partij niet vertegenwoordigd. 

Op de VVD kan in bijna 360 gemeenten worden gestemd. De PvdA staat in 308 gemeenten op de lijst van politieke partijen. In nog eens 30 gemeenten werkt de partij samen met D66 en/of GroenLinks.

D66 doet in circa 270 gemeenten mee, inclusief 20 gemeenten waar de partij de samenwerking is aangegaan met bijvoorbeeld een lokale partij. GroenLinks is goed voor bijna 180 gemeenten en nog eens bijna 20 waar de partij samenwerkt met de PvdA.

Op de SP kan in 118 gemeenten worden gestemd. De ChristenUnie en de SGP staan in bijna 40 gemeenten samen op de lijst. Deze partijen doen in respectievelijk 152 en 65 gemeenten mee zonder samenwerking.

Hekkensluiters

Hekkensluiters zijn de Partij voor de Dieren (twaalf gemeenten) en de PVV die net als de vorige keer alleen meedoet in Den Haag en Almere.

De enige partij die in de Tweede Kamer is vertegenwoordigd en nergens meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen, is 50PLUS. In bijna zestig gemeenten kan er wel op een ouderenpartij gestemd worden. De bekendste is OPA, die in bijna dertig gemeenten op de lijst staat.

Biblebelt

''Het CDA is eigenlijk de enige nationale partij. De enige met landelijke dekking'', reageert André Krouwel van het Kieskompas. ''De gemeenten waar de SGP meedoet liggen allemaal in de Biblebelt, het gebied dat strekt van het IJsselmeer via de Utrechtse Heuvelrug naar Zeeland.'' Dat vormt volgens de politicoloog een lint door het land.

De SP is dan weer het sterkst vertegenwoordigd in grote steden en oude industriegebieden. ''Het was altijd een activistische arbeiderspartij.''

Nederland telt officieel 408 gemeenten, maar niet overal zijn op 19 maart verkiezingen, laat de Kiesraad weten. Zo zijn er in Den Bosch en Alkmaar geen verkiezingen door gemeentelijke herindelingen.