Amsterdam en Rotterdam zetten extra tellers in op de stembureaus op 21 maart. De bewoners stemmen die dag, naast de gemeenteraad en het landelijk referendum over de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten, ook voor de stadsdeelcommissies (Amsterdam) en gebiedscommissies of wijkraad (Rotterdam).

Stemhulp: Ontdek welke politieke partij het beste bij je past.

De tellers moeten de klus op deze avond en de dag erna klaren.

In Amsterdam zijn 560 stembureaus, in Rotterdam zijn dat er 376. Dit jaar rijden er in de Maasstad ook vier mobiele stembureau's langs scholen en verzorgingstehuizen.

De hoofdstad heeft dit keer vier tellers extra per stembureau ingezet, bovenop de zes die de stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen verwerken.Twee van de extra krachten storten zich na het sluiten van het stemlokaal om 21.00 uur op het referendum en twee op de stadsdeelcommissies.

Chaotisch

Rotterdam heeft rond 23.30 uur een voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Speciaal voor deze uitslag gaat Rotterdam bijna achthonderd tellers 's avonds inzetten. De dag erna worden alle stemmen in Ahoy nogmaals geteld. Daarvoor zijn negenhonderd tellers opgeroepen.

Deze telling is een extra controle op de uitslag op lijstniveau van woensdag. De gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam verliepen in 2010 chaotisch, waarna alle stemmen opnieuw geteld moesten worden.

Definitieve uitslag

Pas vrijdag volgen de uitslag op kandidaatsniveau en dat van het referendum. De definitieve uitslagen voor de gebieden en wijken komen pas dinsdag 27 maart.

Rotterdam en Amsterdam hebben extra tellers geworven via de onderwijsinstellingen in de steden. Er zijn geen tekorten, stellen de gemeentes.

Stadsdeelcommissies

Na de verkiezingen heeft Amsterdam zeven stadsdeelcommissies, die de bestuurders in de stad van advies voorzien. Ze vervangen de huidige bestuurscommissies. Voor het eerst kunnen bewoners zich verkiesbaar stellen in hun woongebied zonder dat ze zijn aangesloten bij een politieke partij. Op de kieslijsten is te zien dat hier ook gebruik van is gemaakt.

In Rotterdam kan er voor het eerst gestemd worden op wijkraden. Vooralsnog blijft dat beperkt tot acht wijken in Feijenoord en zes in Noord.