Het debat vrijdag met de zeven landelijke partijleiders over de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam ontaardde bij tijd en wijle in chaos en geschreeuw over en weer.

"Dit is een blamage voor de Nederlandse politiek en de wijze waarop wij met elkaar omgaan", zei een gedesillusioneerde Sybrand Buma (CDA) nadat de nummer twee van Forum voor Democratie in Amsterdam, Yernaz Ramautarsing, het podium op kwam. Hij wilde duidelijk maken dat zijn omstreden uitspraken over de relatie tussen ras en intelligentie niet racistisch zijn nadat FvD-leider Thierry Baudet op dat punt werd aangevallen.

De fractievoorzitters van het CDA, D66, SP, GroenLinks, PvdA, Denk en Forum voor Democratie hadden zich in het Amsterdamse debatcentrum De Balie verzameld om in debat te gaan over onder andere openbaar vervoer, woningmarkt, racisme en identiteit. De VVD was niet aanwezig, omdat premier Mark Rutte de opening van de Olympische Spelen bijwoont.

IQ

Baudet werd opnieuw aangesproken op de uitspraken over afkomst en IQ gedaan door Ramautarsing en ook collega-Kamerlid Theo Hiddema. Ook werd Baudet gewezen op zijn diner met Jared Taylor, een Amerikaanse racist, zijn uitspraken over "homeopathische verdunning" en "een dominant blank Europa". Ook zijn uitlatingen dat vrouwen "overmand" zouden willen worden, werden aangehaald. "U discrimineert op basis van geslacht, geaardheid en ras", verweet D66-leider Alexander Pechtold hem.

"Deze waanzin moet nu stoppen!", schreeuwde Baudet die wilde benadrukken geen racist te zijn en geen onderscheid te maken op basis van afkomst, religie of geslacht. "Allemaal flauwekul!", aldus Baudet.

Toen hem werd voorgehouden dat door Ramautarsing is gesproken over "zwarten" en dus over ras, ontaardde het debat in chaos. "Wij zijn tegen racisme!", schreeuwde Baudet die Ramautarsing het podium opriep zodat hij het de fractieleiders van D66, GroenLinks, SP en Denk zelf kon uitleggen. De nummer twee kwam niet aan het woord en moest het podium alweer snel verlaten.

Respect

"Een blamage" noemde Buma het. "Het niveau van dit gescheld is te laag. In een democratie mag je meningsverschillen hebben, maar ga je wel met respect met elkaar om."

Buma wees erop dat de stelling ging over integratie en discriminatie in Amsterdam. Daar kwamen de partijleiders vervolgens niet meer aan toe. Sommige stellingen gingen over Amsterdam, maar de landelijke partijkopstukken wisten het maar zelden bij de lokale thema’s te houden.

'Hoax'

Duidelijk was dat alle pijlen gericht waren op nieuwkomer Baudet. Hij wist het debat meerdere malen naar zich toe te trekken door onder andere te pleiten voor een groei van Schiphol. CDA en D66 zijn ook voor een groei, maar dan wel beheerst. Volgens Buma is dat nodig omdat Amsterdam groeit en ook Nederland groeit. Daarbij moet rekening gehouden worden met de afspraken die gemaakt zijn in het klimaatakkoord van Parijs.

Volgens Baudet kan Schiphol blijven groeien, omdat het zich niet hoeft te houden aan Parijs. Hij noemde het akkoord “een hoax” en gelooft niet dat de mens invloed heeft op klimaatverandering. Het verbaasde GroenLinks-leider Jesse Klaver dat Baudet de relatie tussen afkomst en IQ een wetenschappelijke discussie noemt waar hij zich niet mee wil bemoeien, maar dat wel doet bij klimaatverandering.

Teleurstelling

De opzet van het debat, waar twee partijleiders 30 seconden kregen om hun standpunt uiteen te zetten waarna vervolgens de zeven partijleiders met elkaar in debat gingen, pakte niet goed uit. Zelden was er ruimte voor een inhoudelijk debat en de partijleiders lieten elkaar niet vaak uitpraten.

De kersverse SP-leider Lilian Marijnissen moest teleurgesteld vaststellen dat er wel een stelling was over een naamsverandering voor de Coentunnel, maar geen over de zorg, werk en onderwijs; thema's waar de kiezer in maart in het stemhokje wel mee te maken krijgt.