Heb je je altijd al eens afgevraagd wat de kosten zijn van een bepaald product of zaken en met welke bedragen je rekening moet houden? Hoe komt een prijs tot stand? In deze serie lichten we verschillende zaken uit. Deze keer: wat kost een kind?

Het is misschien een beetje een banale vraag, want kinderen maken je vooral blij. Toch is de vraag relevant. Voor koopkrachtplaatjes van statistiekbureau CBS bijvoorbeeld, en voor het instituut budgetvoorlichting (Nibud) die (aanstaande) ouders een overzicht van het kostenplaatje wil bieden.

Wat zijn de kosten van een kind?

Hoeveel een kind exact kost, is moeilijk te zeggen en afhankelijk van je uitgavenpatroon. Koop je spullen tweedehands, kun je spullen overnemen van familieleden of schaf je alles nieuw aan? Gaat je kind op een sport of muziekles? Ook schoolgeld kan verschillen.

Twee jaar terug berekende het CBS de kosten van kinderen voor een- en tweeverdieners in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken. Dat werd gedaan met cijfers van 2015 van een budgetonderzoek. De volgende percentages van de uitgaven gaan gemiddeld op aan kinderen (exclusief kinderopvang en toeslagen):

Gezin met eenverdiener:

 • 1 kind 17 procent
 • 2 kinderen 26 procent
 • 3 kinderen 32 procent
 • 4 kinderen 41 procent

Tweeverdieners:

 • 1 kind 19 procent
 • 2 kinderen 28 procent
 • 3 kinderen 33 procent
 • 4 kinderen 41 procent

Eenoudergezinnen:

 • 1 kind 27 procent
 • 2 kinderen 34 procent
 • 3 kinderen 41 procent
 • 4 kinderen 48 procent

Opvallend: percentages voor een- en tweeverdieners verschillen nauwelijks, maar eenoudergezinnen zijn relatief duurder uit met kinderen. Wanneer kinderen ouder worden lopen de percentages wat op, maar niet enorm.

Zijn de kosten van kinderen stabiel?

Dit zijn gemiddelden, maar volgens het Nibud zijn kosten van kinderen redelijk stabiel. Het budgetinstituut verschaft specificaties, bijvoorbeeld 688 euro aan minimaal eenmalige kosten bij de komst van een baby, plus 36,50 euro per maand aan luiers. Kosten als een autostoeltje (89 euro), een kinderwagen (516 euro) en een traphekje (40 euro) zijn daarin niet meegenomen.

"We geven niet enkel de directe kosten maar nemen ook de indirecte kosten mee zoals groter moeten gaan wonen en een eventueel grotere auto", zegt Marion Weijers, Senior Adviseur Budgetvoorlichting van het Nibud.

Ze verwijst naar het Persoonlijk Budget Advies waar iedereen zijn eigen uitgaven in kan zetten. Weijers: "Mensen kunnen hun eigen situatie invullen. De gegeven referentiecijfers van gelijksoortige gezinnen en uitgaven helpen hen daarbij."

Veel ouders willen ook graag sparen voor hun kind, maar hoe pak je dat slim aan?

Wat te doen als je moeilijk kunt rondkomen met kinderen?

Nibud verschaft veel tools, zoals een Geldplan Rondkomen met kinderen, met tips voor steunaanvragen. Met andere clubs richtte Nibud Startpunt Geldzaken op, met elf verschillende geldplannen voor meer inzicht in al je financiën. Er doen nu 120 gemeenten mee met sociale ondersteuning en er zijn ruim 420.000 geldplannen gemaakt door consumenten.

Wat betekent gratis kinderopvang straks?

Weijers: "Gratis kinderopvang scheelt op de eerste plaats veel administratieve rompslomp van facturering en het aanvragen en verwerken van toeslagen. Maar gratis opvang voor iedereen is vooral een financiële vooruitgang voor hogere inkomens, die nu veel minder vergoed krijgen. De laagste inkomen krijgen nu al tot 90 procent vergoed van hun kosten voor kinderopvang."

"Uiteindelijk moet kinderopvang natuurlijk wel betaald worden, dus dat zal hogere belastingen betekenen. Daardoor gaan kinderloze huishoudens meer bijdragen aan kinderopvang dan nu."

In ontwikkelingslanden vormen kinderen de garantie van een aanvullend gezinsinkomen of pensioen als ouders niet meer werken. "De overheid biedt hier financiële ondersteuning in de vorm van kinderbijslag en kindgebonden budget, maar dat is meestal niet genoeg om alle kosten van een kind te dekken."