Het kabinet haalt miljarden op door te schuiven met belastingtarieven en -kortingen die vooral mensen met veel vermogen en een hoog inkomen raken. Hiermee worden mensen die bezwaar maakten tegen de spaartaks gecompenseerd. Ook de verhoging van de AOW wordt hier deels mee gefinancierd, hoewel ouderen zelf ook een flink deel betalen. Dat blijkt uit de voorjaarsnota die vrijdag werd gepubliceerd.

Het kabinet moest op zoek naar 3,6 miljard euro om spaarders te compenseren die bezwaar hebben gemaakt tegen de belasting die zij moesten betalen over hun vermogen in box 3 (ook wel de spaartaks genoemd). Die groep wordt mogelijk nog groter, maar dat wordt later in het jaar besloten.

Ook was er veel geld nodig om de AOW mee te laten stijgen met de geplande verhoging van het minimumloon. De oppositie had dit afgedwongen in de Eerste Kamer, waar de coalitie geen meerderheid heeft.

Een meevaller voor de AOW'ers, maar uit de voorjaarsnota blijkt dat een deel van dit geld wordt betaald door ouderen zelf. Zo wordt de inkomensondersteuning voor gepensioneerd (IOAOW) de komende twee jaar verlaagd en in 2025 geschrapt. Ook wordt de voorgenomen verhoging van de ouderenkorting teruggedraaid.

Het kabinet heeft verder besloten het 'heffingsvrije vermogen' toch niet te verhogen. Nu betalen mensen geen spaartaks over vermogen tot ruim 50.000 euro (het dubbele voor fiscale partners). Het kabinet wilde dit bedrag eigenlijk verhogen naar 80.000 euro vanaf 1 januari volgend jaar, maar dat gaat niet meer door.

Ook directeuren en expats gaan meer betalen

Ook gaan mensen met een 'aanmerkelijk belang' in een onderneming daar vanaf een bepaald niveau meer belasting over betalen. Daarnaast beperkt het kabinet de hoogte van het loon dat directeuren met zo'n algemeen belang van zeker 5 procent aan zichzelf uitkeren.

De zogenoemde expatregeling wordt ook uitgekleed. Mensen die naar Nederland komen om hier tijdelijk te werken, hoeven nu over 30 procent van hun loon geen belasting te betalen. Dit geldt straks alleen voor een inkomensgrens van maximaal 216.000 euro per jaar (ook wel de balkenendenorm genoemd).

Pandjesbazen moeten ook meer betalen. Als zij een huis kopen om te verhuren, betalen ze straks meer dan 10 procent overdrachtsbelasting. Het kabinet wilde dat tarief eerst verhogen van 8 procent van de waarde van het huis naar 9 procent.