Tot 1 mei kon je belastingaangifte doen. Ook al is de periode van aangifte doen voorbij, er is nog wel een manier om geld terug te vragen: middelen. Hoe werkt dat eigenlijk? En is het ook voor jou interessant om te middelen?

Als je de aangifte inkomstenbelasting over 2021 hebt ingediend, kun je nadat je de definitieve aangifte van de Belastingdienst hebt gekregen, een verzoek tot middelen indienen. "Dat is met name interessant als je sterk wisselende inkomsten hebt gehad in de afgelopen jaren in Box 1 van werk en woning", zegt Marjan Heemskerk, accountant en blogger van The Happy Financial.

“Juist door de coronajaren kan middelen nu erg interessant zijn.”
Marjan Heemskerk, accountant

"Door te middelen neem je een gemiddeld inkomen over drie aansluitende jaren en op basis van dat gemiddelde betaal je vervolgens belasting. Juist door de coronajaren kan dit nu erg interessant zijn."

Heemskerk legt uit dat het over flinke inkomensverschillen moet gaan. "Dat gaat niet om duizenden euro's op jaarbasis. Maar neem voor het gemak even 20.000, 40.000 en 80.000 euro aan opeenvolgende jaarinkomens. Dan kan het interessant worden. Je kunt dit eenvoudig zelf berekenen op berekenhet.nl. Je hoeft alleen aan de hand van je definitieve aangiftes de gegevens in te vullen waar de tool om vraagt."

Drempelbedrag voor middelen

Er is wel een drempel van 545 euro, dat bedrag krijg je dus niet terug. "De belasting voor het middelen minus de belasting na het middelen, minus die 545 euro is het bedrag dat je terug kunt krijgen. Als je door de drempel niet aan een positief bedrag komt, heeft het dus geen zin om een verzoek tot middelen in te dienen."

"Kom je wel in aanmerking, dan moet je een eenvoudige brief sturen naar de Belastingdienst, waarin je schrijft dat je een verzoek tot middelen wilt indienen. De Belastingdienst zal jou zelf niet actief hiervoor benaderen als je hiervoor in aanmerking komt, dat moet je echt zelf doen." Deze brief kun je downloaden op de site van de Belastingdienst.

Jaren moeten opeenvolgend zijn

Het maakt niet uit over welke jaren je wil middelen, als het maar drie opeenvolgende jaren zijn. "Dat kan bijvoorbeeld ook over 2018, 2019 en 2020 zijn", zegt Heemskerk. De voorwaarde is wel dat je het verzoek binnen 36 maanden na de definitieve aangifte van het laatste middelingsjaar indient. Een belastingjaar kun je maar één keer middelen. Je mag dat jaar daarna dus niet meer gebruiken in een ander tijdvak van drie jaar.

"Ook voor zzp'ers is dit interessant of als je een VOF hebt. Dan kun je weleens te maken hebben met wisselende inkomsten. Maar ook als je net afgestudeerd bent en nu een baan hebt, kan het interessant zijn. Of als je in loondienst bent geweest en nu voor jezelf bent begonnen en nog in de opstartfase zit. Wacht nog even de definitieve aanslag van 2021 af, maar bereken ook vooral andere jaren."

“De belastingdienst geeft je geen boete als ze ontdekken dat je toch niet in aanmerking komt voor de middelingsregeling.”
Marjan Heemskerk, accountant

Als je het verzoek hebt ingediend, duurt het tot acht weken voordat je een reactie krijgt. "Je hoeft geen eigen berekening mee te sturen. De Belastingdienst rekent het sowieso voor je uit. En het is natuurlijk niet zo dat je een boete krijgt als blijkt dat je toch niet in aanmerking komt voor de middelingsregeling."

Overigens wordt de middelingsregeling per 2025 afschaft. De laatste periode waarover je dus kunt middelen is dus 2022-2023-2024.