Ook komende jaarwisseling verandert er weer het nodige voor het huishoudboekje. Zo gaan veel mensen flink meer betalen voor energie en ook de zorgpremie stijgt. Tegelijkertijd kan thuiswerken goedkoper worden en krijg je meer kinderbijslag. NU.nl zet de belangrijkste veranderingen op een rijtje.

De koopkracht zal komend jaar voor veel Nederlanders nauwelijks veranderen. Dat zei het demissionaire kabinet tijdens Prinsjesdag. De meesten gaan er 0,1 of 0,2 procent op voor- of achteruit. Er zijn enkele uitschieters, zoals een alleenstaande ouder met een modaal inkomen. Die gaat er volgend jaar 0,8 procent op achteruit.

Uiteraard zijn dit algemene voorspellingen. De koopkracht kan wel degelijk flink veranderen, als je bijvoorbeeld je baan kwijtraakt of juist een promotie maakt. Daarnaast kunnen uitgaven plotseling fors oplopen. Denk maar aan de gasprijzen die afgelopen najaar ineens de pan uit rezen.

Minder inkomstenbelasting, hogere uitkeringen

Je betaalt komend jaar iets minder inkomstenbelasting als je loon niet zo hoog is. Het laagste tarief gaat namelijk een heel klein beetje omlaag, van 37,10 naar 37,03 procent. Je betaalt dit over het deel van je inkomen tot 69.398 euro. Daarboven betaal je 49,5 procent. De heffingskorting gaat iets omhoog, maar hoe meer je verdient, hoe minder je hiervan profiteert.

Het minimumloon stijgt van 1.701 naar 1.725 euro. Uitkeringen zoals de WW, WAO en ZW stijgen eveneens. Ook de netto AOW gaat omhoog: voor alleenstaanden komt er 18 euro per maand bij, voor samenwonenden 13 euro per persoon per maand.

Voor het eerst in twee jaar stijgt de AOW-leeftijd. Deze wordt in 2022 verhoogd naar 66 jaar en zeven maanden. De voorgaande twee jaren kregen werkenden recht op een AOW-uitkering bij een leeftijd van 66 jaar en vier maanden.

Voor veel gepensioneerden zit er komend jaar weer geen verhoging van hun pensioen in. De dekkingsgraden van veel fondsen zijn niet hoog genoeg om de pensioenen zelfs maar te corrigeren voor inflatie. Dit is overigens al jaren zo, tot frustratie van velen.

Kosten voor energie gaan omhoog

Huishoudens betalen komend jaar meer voor gas en stroom als ze een contract hebben waarbij op 1 januari nieuwe prijzen worden bepaald. Zo gaat de rekening bij Eneco 17,50 euro per maand omhoog, bij een verbruik van 2.250 kilowattuur stroom en 1.200 kuub gas. Ook Essent kwam uit op een soortgelijke verhoging, maar dan bij een verbruik van 3.000 kilowattuur en 1.400 kuub gas.

Ook de kosten om je huis te verwarmen stijgen waarschijnlijk. Van toezichthouder ACM mogen warmteleveranciers hun tarieven dusdanig verhogen dat een doorsnee huishouden maximaal 67 procent meer betaalt. Diverse leveranciers hebben echter al aangegeven hun tarieven minder te verhogen.

De energierekening loopt flink op door de sterk gestegen prijzen voor met name gas. Omdat de prijzen zo hard de hoogte in gaan, heeft het kabinet besloten huishoudens compensatie te geven. Dat gebeurt op verschillende manieren, maar alles bij elkaar moet dit zorgen voor een besparing van 400 euro bij een verbruik van 2.384 kilowattuur stroom en 1.170 kuub gas.

Daarbovenop komt een compensatie voor maximaal 800.000 huishoudens met een laag inkomen. Zij ontvangen eenmalig ongeveer 200 euro voor het betalen van de energierekening.

Woning kopen om te verhuren wordt moeilijker

Gemeenten mogen vanaf 1 januari een zelfwoonplicht invoeren voor koophuizen in het goedkope of middensegment. Het gaat hierbij om bestaande woningen, voor nieuwbouwwoningen mag dit al langer. Dit moet het makkelijker maken voor starters om een huis te kopen, omdat ze het nu nog vaak afleggen tegen beleggers, die veelal diepere zakken hebben.

Kopers mogen alleen in uitzonderlijke gevallen de woning nog verhuren, bijvoorbeeld aan een familielid. Veel gemeenten hebben al aangegeven zo'n zelfwoonplicht te willen invoeren of dit te overwegen.

Minder hypotheekrenteaftrek voor hogere inkomens

Mensen met een eigen woning en een jaarinkomen van minimaal 69.398 euro gaan er iets op achteruit. Voor hen gaat het percentage hypotheekrenteaftrek omlaag van 43 naar 40 procent.

Het percentage van het eigenwoningforfait daalt komend jaar naar 0,45 procent. Dat is nu nog 0,5 procent. Dit geldt voor woningen met een WOZ-waarde tussen de 75.000 en 1.110.000 euro.

Voor huurhuizen ligt de maximale huurverhoging komend jaar op 3,3 procent in de vrije sector. Huurprijzen in de gereguleerde sector zijn bevroren tot 30 juni 2022 en zullen dus tot die datum niet hoger worden.

Nóg minder rente op je spaargeld

Spaarders bij ING krijgen vanaf 1 januari geen rente meer over hun spaargeld. Het rentepercentage gaat naar 0. Dat is nu nog 0,01 procent. Ook andere banken, zoals ABN AMRO, hebben dit al ingevoerd.

Daarnaast gaan spaarders vanaf een vermogen van 100.000 euro bij ABN rente betalen over hun spaargeld. Deze grens lag eerder op 150.000 euro. Rabobank en ING hanteren nu al de grens van 100.000 euro.

Volgend jaar gaat het vermogen waarover je geen belasting betaalt omhoog, van 50.000 naar 50.650 euro per persoon.

Geen belasting op thuiswerkvergoeding

Het wordt voor werkgevers mogelijk om werknemers een onbelaste thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag te geven. Het geld is bedoeld om extra kosten te dekken, voor bijvoorbeeld verwarming, koffie of wc-papier.

Nederlanders die niet via hun werkgever bijgeschoold kunnen worden tijdens hun loopbaan, kunnen volgend jaar maximaal 1.000 euro per jaar krijgen van de overheid. Met dit geld kunnen ze bijscholing volgen.

Bijtelling elektrische auto's flink omhoog

Wie volgend jaar een elektrische auto 'van de zaak' krijgt, moet daar 16 procent bijtelling over betalen. Dat is nu nog 12 procent. Over het deel van de cataloguswaarde boven de 35.000 euro betaal je 22 procent. Die grens ligt dit jaar nog bij 40.000 euro.

Voor auto's op waterstof of met zonnepanelen betaal je 16 procent over de hele cataloguswaarde. Het bijtellingspercentage voor auto's die rijden op benzine, diesel of lpg blijft 22 procent.

Op brandstof komt ook iets meer belasting. De accijnzen op benzine en diesel gaan omhoog met respectievelijk ongeveer 1 en 0,6 cent per liter. Bij lpg blijft het nagenoeg gelijk.

De prijzen van sommige boetes gaan flink omhoog. Zo betaal je voor bellen tijdens het rijden voortaan 350 in plaats van 250 euro. De boete voor wie geen voorrang verleent aan een ambulance of brandweerwagen gaat eveneens van 250 naar 350 euro.

Zorgpremie en -toeslag stijgen, eigen risico gelijk

De zorgpremies voor de basisverzekering worden volgend jaar hoger. De stijging verschilt per zorgverzekeraar. Bij de ene gaat de maandelijkse premie een paar euro omhoog, bij de andere bijna 9 euro.

Nederlanders die recht hebben op zorgtoeslag, gaan erop vooruit. Vooral mensen met een laag inkomen krijgen meer toeslag. Alleenstaanden gaan er tot 48 euro per jaar op vooruit, waar dit voor meerpersoonshuishoudens met maximaal 60 euro stijgt. Het verplichte eigen risico blijft staan op 385 euro.

Groter deel van winst valt in laag tarief vpb

Goed nieuws voor ondernemers: het lage tarief van de vennootschapsbelasting (vpb) geldt na de jaarwisseling voor winsten tot 395.000 euro. Die grens ligt nu nog op 245.000 euro. Dat tarief blijft overigens 15 procent.

Minder goed nieuws is dat het hoge tarief omhoog gaat, van 25 naar 25,8 procent. Maar dit betaal je dus alleen over het deel van de winst dat boven de 395.000 euro uitkomt.

De zelfstandigenaftrek gaat komend jaar omlaag, van 6.670 naar 6.310 euro. De komende vijftien jaar wordt deze aftrek steeds verder afgebouwd. De milieu-investeringsaftrek gaat komend jaar juist omhoog.

Ouders krijgen meer kinderbijslag en kindgebonden budget

Ouders met (pleeg)kinderen krijgen volgend jaar meer kinderbijslag en kindgebonden budget. Het gaat bij de kinderbijslag om een stijging van gemiddeld zo'n 5 euro per kind per kwartaal ten opzichte van dit jaar.

Bij het kindgebonden budget krijgen ouders met twee kinderen of meer maximaal 70 euro extra per jaar.