Hét koffertje met de miljoenennota en de rijksbegroting werd vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De belangrijkste vraag voor velen van ons: wat betekent het eigenlijk voor onze eigen portemonnee? We zetten een aantal voorstellen en veranderingen op een rijtje.

Niet alle in dit artikel genoemde veranderingen zijn al definitief; over een deel van de voorstellen en belastingplannen moet de komende tijd nog gestemd worden.

Inkomen

 • Gemiddeld gaan we er komend jaar een heel klein beetje op vooruit. De verwachting is dat de koopkracht gemiddeld met 0,1 procent stijgt. Alleen alleenverdieners gaan er wat betreft koopkracht op achteruit: ze moeten 0,2 procent inleveren.
 • Werkenden, uitkeringsgerechtigden, alleenstaanden en gezinnen zonder kinderen gaan er het meest op vooruit: namelijk 0,1 procent. Val je niet in een van deze categorieën? Dan blijft je koopkracht hoogstwaarschijnlijk nagenoeg gelijk.
 • Het kabinet trekt in totaal zo'n 226 miljoen euro uit voor lastenverlichting voor mensen met een kleine beurs, gezinnen en families met één kostwinner.

Werk

 • De werkloosheid is dit jaar 3,4 procent. Volgend jaar stijgt die heel licht (3,5 procent).
 • Voor mensen die werken: de cao-lonen gaan komend jaar met 2,2 procent omhoog. Doordat het leven duurder wordt en de inflatie stijgt, komt dat neer op een reële loonstijging van gemiddeld 0,4 procent.
 • Gaat je loon niet omhoog? Dan heeft dat gevolgen voor de eerder genoemde koopkracht. Het Nibud heeft bij het doorrekenen van de koopkracht berekend wat er gebeurt bij mensen die in 2022 geen hoger loon krijgen. Voor hen zal de koopkracht dalen, gemiddeld met zo'n 1 procent.
 • Er is wel goed nieuws voor mensen die (deels) blijven thuiswerken: werkgevers mogen hun werknemers straks een kleine vergoeding geven zonder dat hierover belasting hoeft te worden betaald. Het gaat om een maximale vergoeding van 2 euro per dag die in de plannen onbelast blijft. Daarmee worden zaken als de hogere energierekening en kosten voor koffie, thee en toiletpapier voor thuiswerkers deels vergoed.
 • De overheid heeft eerder al besloten dat ouders per 2 augustus 2022 negen weken van het ouderschapsverlof gedeeltelijk doorbetaald krijgen. Daar moet wel wat tegenover staan en daarom gaat de inkomensafhankelijke combinatiekorting omlaag met 318 euro. Dat wil zeggen: korting voor ouders die werk combineren met de zorg voor jonge kinderen.

Zorgverzekering

 • Het kabinet gaat uit van een premiestijging voor de basisverzekering van 2,75 euro per maand. De zorgpremie bedraagt volgend jaar naar schatting 121,25 euro, dat was 118,50 euro.
 • De zorgtoeslag stijgt mee en gaat van 107,25 euro naar 110,25 euro.
 • Het eigen risico blijft 385 euro. Dat kun je, als je wil, ophogen tot 885 euro.

Vervoer

 • De autobelasting voor personenauto's (bpm) gaat omhoog. Deze wordt bepaald op basis van de uitstoot. Nieuwe auto's worden steeds milieuvriendelijker, maar de overheid heeft de belastingen wel nodig en daarom gaat de bpm omhoog. Als het voorstel wordt goedgekeurd, veranderen de grenzen en tarieven van 2022 tot en met 2025 met ongeveer 2,3 procent.
 • Dit geldt overigens alleen voor benzine- en dieselauto's. Eigenaren van emissievrije auto's hoeven deze bpm niet te betalen. Bovendien gaat het budget voor de subsidieregeling voor emissievrije bestelauto's en particuliere personenauto's omhoog.