Het salaris van vrouwen blijft nog steeds vaak achter op dat van hun mannelijke collega's. In tijden van voorspoed is dat geen probleem, maar zodra er onverwachte dingen gebeuren, zijn vrouwen vaak de dupe. Sophie van Gool schreef er een boek over.

"Het is een beetje naïef om te denken dat geld niet belangrijk is", zegt auteur en ondernemer Sophie van Gool, auteur van het boek Waarom vrouwen minder verdienen.

"Een op de drie relaties strandt, alleenstaande moeders hebben de meeste kans om in armoede te belanden en er kunnen altijd onverwachte dingen gebeuren zoals ziekte, overlijden of het kwijtraken van je baan. En je ziet dat vrouwen daar bovenmatig vaak de dupe van worden, omdat ze financieel niet onafhankelijk zijn."

En dan is er ook nog eens veel verborgen leed: "Vrouwen die in een relatie blijven omdat ze het anders financieel niet redden."

“Doordat vrouwen minder verdienen, bouwen ze minder pensioen op, terwijl ze juist langer leven.”
Sophie van Gool, econoom en onderzoeker

Misgelopen loon

Van Gool is ondernemer en econoom en wil aandacht voor de loonkloof op de werkvloer. Vrouwen verdienen per jaar namelijk gemiddeld 38 procent minder dan mannen. Dat is deels te verklaren doordat er minder gewerkt wordt. Maar zelfs als dat gecorrigeerd wordt, blijft er een verschil van 14 procent over, zo blijkt uit onderzoek.

"Dat klinkt niet als veel", schrijft Van Gool in haar boek. "Maar over iemands hele levensloop leidt het toch tot enorme bedragen aan misgelopen loon." In totaal gaat het om zo'n 300.000 euro, berekende WOMEN Inc. eerder.

Ook thuis werkt dat door: iets meer dan de helft (53 procent) van de vrouwen is financieel onafhankelijk, tegenover 76 procent van de mannen.

"Doordat vrouwen minder verdienen, bouwen ze minder pensioen op, terwijl ze juist langer leven. Onder ouderen is veel armoede, dus je zou kunnen stellen dat die ongelijkheid doorgaat tot in het bejaardentehuis. En het begint al als kinderen klein zijn. Meisjes krijgen minder zakgeld dan jongens. Dat stopt eigenlijk nooit meer. Heel veel van die dingen gaan onopgemerkt", zegt Van Gool.

'Ik trouwde een rijke vent, maar verloor mijn onafhankelijkheid'

Vrouwenberoepen betalen minder

"Toen ik met dit onderzoek begon, dacht ik: zo groot kunnen de verschillen toch niet zijn? Maar elke keer was ik weer verbaasd", vertelt ze.

"Vrouwen vragen net zo vaak om salarisverhoging, maar krijgen het minder vaak. En als er meer vrouwen in een bepaald beroep gaan werken, zoals het onderwijs of de zorg, nemen het aanzien en het salaris af. Dat leidt er uiteindelijk toe dat vrouwen minder geld hebben."

Van Gool adviseert vrouwen om hun eigen financiële onafhankelijkheid in de gaten te houden, maar doet daarnaast een beroep op de maatschappij en de overheid.

"We moeten het zien als een maatschappelijk vraagstuk. Als je dit wil verbeteren, moet je investeren in dingen die eraan bijdragen: gratis kinderopvang - of in ieder geval goed toegankelijke kinderopvang - en betere verlofregelingen voor mannen, zodat de verdeling tussen mannen en vrouwen vanaf het begin gelijkwaardig is."

"En er moet meer waardering komen voor vrouwenberoepen. Als in die sectoren - zorg, basisonderwijs, kinderopvang - betaald zou worden naar de enorme personeelstekorten die er zijn, zouden de salarissen veel hoger liggen."

Sophie van Gool.

Sophie van Gool.
Sophie van Gool.
Foto: Jelmer de Haas

Nadenken over onbetaald werk

En ze heeft nog een belangrijke aanvulling: "Er moet beter worden nagedacht over onbetaald werk. De zorg voor het huishouden, kinderen en mantelzorg. Een groot deel van de maatschappij leunt daarop, maar we zouden daar financiële waarde aan moeten hangen", vindt Van Gool. "Voor veel vrouwen is het de normaalste zaak van de wereld om dat werk gewoon onbetaald te doen."

Hoewel de verantwoordelijkheid bij de maatschappij ligt, kunnen vrouwen zelf wél iets doen, denkt Van Gool.

"Word je bewust van deze verschillen en bekijk of je überhaupt financieel onafhankelijk bent. Als je een andere baan gaat doen of een kind krijgt, bespreek dat dan met je partner. Hoe ga je het verdelen? Kijk kritisch en wees je bewust van de impact die het op lange termijn heeft. Onderhandel met je werkgever, maar ook met je partner. Vaak worden dit soort onderwerpen vermeden, maar bedenk altijd hoeveel geld je nodig hebt."

Van Gool: "Stel dat je relatie uitgaat en je er alleen voor komt te staan. Dan moet je weten hoeveel geld je nodig hebt en of je dat kunt verdienen. Dat hoeft niet het hoogste doel te zijn, maar bewustzijn is nodig. En wees scherp op de wetgeving die er is. Een werkgever mag jou niet minder betalen voor hetzelfde werk. Dat kun je gewoon aankaarten."

Waarom vrouwen minder verdienen verschijnt maandag 6 september.