Tijdens de crisis van 2008 tot 2013 werden huizen tot 25 procent minder waard. Pas daarna kwam het herstel. Dat geeft te denken: wat gaat er op de huizenmarkt gebeuren nu de economie voor onzekere tijden staat? Is het kopen van een huis op dit moment slim of juist niet?

Peter Boelhouwer is als hoogleraar en woningmarktexpert verbonden aan de TU Delft. Hij stelt potentiële kopers gerust over eventuele waardedaling: "Historisch gezien is het maar enkele keren voorgekomen dat huizen in waarde daalden: na de Tweede Wereldoorlog, in 1978 - toen we met een oliecrisis en een werkloosheid van 12 procent te maken hadden - en in 2011, maar toen stond het hele financiële systeem op omvallen."

“Tot nu toe is het effect van de crisis op de woningmarkt erg meegevallen.”
Peter Boelhouwer, TU Delft

"Het risico is de rente: gaat die stijgen, dan wordt het moeilijk. Maar de algemene verwachting is toch dat rentestijging nu niet gaat gebeuren; er is zoveel geld in de economie gepompt", zegt Boelhouwer. "Tot nu toe is het effect van de crisis op de woningmarkt erg meegevallen."

Dat laatste blijkt ook uit de laatste kwartaalcijfers van NVM. Woordvoerder Gérald Rensink: "Je ziet in het vierde kwartaal van 2020 dat de grote vraag naar huizen aanhoudt en dat prijzen naar recordhoogte stijgen. We hebben echt een substantiële toename van het aantal woningen nodig, zodat ze betaalbaar blijven en mensen een passende woning kunnen betrekken."

Kopen is bijna onmogelijk voor veel mensen

Leuk dat de waarde naar alle waarschijnlijkheid op peil blijft, maar kopen lijkt voor veel mensen momenteel nagenoeg onmogelijk. Niet alleen omdat er zo weinig betaalbaars te koop is, maar vooral doordat bepaalde groepen een financieel onzekere periode doormaken. Moeten zij niet wonen?

Makelaar Jerry Wijnen van Heule Makelaardij: "Als jij nu in de evenementenbranche, in de horeca of in een winkel werkt, is het een hartstikke spannende tijd. Er zullen bedrijven omvallen en dat zal consequenties hebben voor de hele economie. Maar op een moment is deze crisis voorbij en hebben we allemaal een vaccin gehad. Ik denk dat we een heel solide economie hebben die snel kan herstellen."

Rensink van NVM vindt dat mensen vooral zelf moeten bepalen of ze momenteel wel of niet gaan kopen, maar zegt wel: "Breng je financiële mogelijkheden vooraf goed in kaart, weet wat je wil en welke wensen je eventueel zou willen laten vallen. Als je goed bent voorbereid, kun je ook snel schakelen als zich een kans voordoet."

'Veel mensen onder de 35 willen nu kopen'

Voor één groep is het zeker een goed idee om spoedig een huis te kopen: iedereen onder de 35 die een huis van meer dan 400.000 euro wil en kan kopen. Om deze starters op de huizenmarkt meer kansen te bieden, verlaagde het kabinet de overdrachtsbelasting per 1 januari van 2 naar 0 procent. De korting wordt per april versoberd, de koopsom mag dan niet hoger zijn dan 400.000 euro.

“Het blijft de krapst mogelijke woningmarkt.”
Jerry Wijnen, Heule Makelaardij

Wijnen: "Je ziet inderdaad dat een hoop mensen onder de 35 nu graag versneld kopen." Toch ziet hij de korting niet als een oplossing om woningnood onder starters op te lossen. "Het enige voordeel is de verbeterde concurrentiepositie tegenover beleggers die het voor de verhuur willen kopen, want die betalen 8 procent. Maar verder blijft het de krapst mogelijke woningmarkt. Ik heb geen glazen bol, maar dat zie ik op korte termijn niet veranderen."