Lig je 's nachts te piekeren over je lege pensioenpot, hoge rente of je niet-bestaande testament? Gelukkig is er de rubriek Goed met geld, om je van je financiële hoofdpijn af te helpen. Deze keer: Kan je het je veroorloven om met partnerverlof te gaan als je een kind krijgt?

Dit jaar is er veel gebeurd op het vlak van verlof voor partners van vrouwen die net bevallen zijn. Sinds juli hebben partners recht op zes weken betaald geboorteverlof, ook wel partnerverlof of vaderschapsverlof genoemd.

Dit is een groot verschil met de situatie van een paar jaar geleden, toen partners maar twee dagen betaald verlof kregen rondom de geboorte van een kind.

"We zijn er zeker blij mee dat het langere betaalde verlof er nu is - het is beter dan niks", zegt Jessica van Ruitenburg, beleidsadviseur bij vakorganisatie FNV. "Maar voor veel nieuwe ouders zal de vergoeding zo laag worden dat je niet kunt verwachten dat ze echt gebruik zullen maken van het verlof."

Vergoeding staat op 70 procent van het salaris

Zou jij met verlof willen rondom de geboorte van je kind, maar weet je niet of je het financieel redt? Dit is wat je kunt verwachten: als je in loondienst werkt krijg je de eerste verlofweek helemaal doorbetaald van je werkgever. De resterende vijf weken geboorteverlof krijg je 70 procent van je salaris, in de vorm van een uitkering van het UWV.

“De pensioenopbouw via een werkgever loopt in de meeste gevallen door voor een werknemer die met verlof gaat, dus ook tijdens het geboorteverlof.”

De uitkering heeft wel een maximum: je krijgt maximaal 70 procent van het zogeheten maximummaandloon. Die is momenteel 4.845 euro bruto. Stel dat je 5.000 euro per maand verdient, dan wordt je geboorteverlofuitkering 3.392 euro (70 procent van 4.845 euro) bruto op maandbasis.

De pensioenopbouw via een werkgever loopt in de meeste gevallen door voor een werknemer die met verlof gaat, dus ook tijdens het geboorteverlof.

Zzp-moeders krijgen minimumloon

De bevallende partner krijgt inmiddels minimaal zestien weken verlof met 100 procent van het salaris. Als ze zzp'er is, krijgt ze op z'n hoogst zestien weken het minimumloon (1.680 euro bruto) uitgekeerd.

Is je partner in verwachting en werk jij als zelfstandige? Dan kom je helemaal niet in aanmerking voor betaald partnerverlof; alleen werknemers hebben hier recht op.

“werkgevers vullen vaak de 70 procent van het salaris aan die het geboorteverlof garandeert.”

Het partnerverlof zou overigens volgens onderzoekers eigenlijk hoger moeten zijn als de regeling echt haar doel wil bereiken: dat Nederlandse mannen meer zorgtaken op zich nemen en dat vrouwen meer werkuren maken.

Veel werknemers hebben in dit opzicht wel iets aan hun cao: werkgevers vullen vaak de 70 procent van het salaris aan die het geboorteverlof garandeert. Een voorbeeld hiervan is de Rijksoverheid, die bijbetaalt zodat ambtenaren 100 procent salaris krijgen als ze met geboorteverlof gaan.

Binnen twee maanden 5.600 aanvragen binnen

De regeling voor extra geboorteverlof bestaat inmiddels twee maanden en in die tijd hebben ruim 5.600 mensen een aanvraag ingediend. Hoe groot de groep van alle mensen is die recht hebben op de uitkering, kan het UWV op dit moment niet zeggen; het lijkt een ingewikkelde rekensom. Wel is bekend dat er in juli zestienduizend kinderen werden geboren, terwijl het UWV in diezelfde maand zo'n achttienhonderd aanvragen voor partnerverlof ontving.

Aanvragen kunnen overigens ook achteraf worden ingediend. Ouders moeten wel gebruikmaken van het geboorteverlof voordat het kind zes maanden oud is.