Lig je 's nachts te piekeren over je lege pensioenpot, hoge rente of je niet-bestaande testament? Gelukkig is er de rubriek Goed met geld, om je van je financiële hoofdpijn af te helpen. Deze keer: Bouw ik wel genoeg pensioen op?

Een handige tool om deze vraag te beantwoorden is de site mijnpensioenoverzicht.nl. Maar heb je ooit voor jezelf gewerkt, in het buitenland gewoond of een eigen regeling gefixt voor je oude dag, dan heb je er minder aan. Hier zie je namelijk geen lijfrentes, pensioen dat je hebt opgebouwd in het buitenland en zeker geen beleggingen of spaargeld.

Hoe weet je dan of je wel of niet genoeg pensioen opzijzet? Kijk allereerst naar je geschatte toekomstige lasten in plaats van hoeveel je nu maandelijks moet sparen.

“Probeer je voor te stellen hoe je leven eruit zal zien - wil je het leuk of saai hebben?”
Jan Zwiers, pensioenadviseur

"Als je van plan bent om naar Thailand te emigreren, dan worden je maandlasten bijvoorbeeld lager. Misschien zal je lagere woonlasten hebben door een afgeloste hypotheek of misschien zal je juist duurder gaan wonen", zegt pensioenadviseur Jan Zwiers. "Probeer je voor te stellen hoe je leven eruit zal zien - wil je het leuk of saai hebben? Vanuit daar kijk je hoeveel je nodig hebt per maand."

Je verwachte toekomstige kosten en pensioenuitkering kun je beter zonder inflatie berekenen, met de koopkracht van nu. Zo zitten de bedragen op mijnpensioenoverzicht.nl namelijk ook in elkaar; het is het doel van pensioenfondsen om mee te bewegen met inflatie (de zogeheten indexering).

Een voorbeeld: je ziet nu op mijnpensioenoverzicht.nl dat je maandelijks 800 euro AOW zal krijgen over 25 jaar. In feite zal dat bedrag in euro's door inflatie tegen die tijd veel hoger zijn, maar het zal wel de koopkracht hebben van 800 euro in het jaar 2020.

Diamanten sieraden om je oude dag te financieren

Kijk vervolgens naar wat je hebt opgebouwd. Tel alle potjes bij elkaar op. De meest vanzelfsprekende zijn de AOW en het pensioen opgebouwd via werkgevers. De som van deze twee potten zie je op mijnpensioenoverzicht.nl onder 'Mijn pensioen straks'; het nettobedrag is wat je moet hebben. Dit tel je op bij geschatte maandelijkse uitbetalingen van lijfrente of andere oudedagsvoorziening, mocht je zoiets geregeld hebben.

Misschien heb je (in de toekomst) ook spaargeld, beleggingsfondsen of diamanten sieraden die je wil gebruiken om je oude dag te financieren.

"Dan heb je te maken met dingen zoals inflatie, waardeverandering en belasting in box 3. Voor de meeste mensen is zo'n berekening eigenlijk niet te doen", zegt financieel planner Fleur Kroonbergs. Ze stelt dat je daarom beter iemand kan inschakelen om het door te rekenen.

Berekenen met een grote korrel zout

Als je het wel zelf wil berekenen, schat je ten eerste in hoeveel maanden je ongeveer moet overbruggen na je pensioendatum. Dan smeer je de geschatte nettowaarde (die schatting is dus een heel lastige om te maken) van al je toekomstige spaargeld, beleggingen en sieraden over deze maanden - dit allemaal met de koopkracht van nu. Zo krijg je een bedrag dat je met een grote korrel zout optelt bij de eerste delen van je pensioen: de AOW en het pensioen via werk.

Als je in het buitenland hebt gewoond of gewerkt tel je hier ook pensioenrechten bij die je daar hebt opgebouwd. Nu pas zie je of je genoeg geld opzijzet om al je toekomstige kosten als pensionado te dekken of dat je misschien toch je (spaar)plannen moet aanpassen.