Arbeidsongeschiktheid of werkloosheid leidt altijd tot minder inkomen. Daardoor kun je in de problemen komen met het betalen van je hypotheek. Een woonlastenverzekering of aflosverzekering kan een oplossing zijn om dit risico af te dekken, maar het is wel belangrijk om eerst naar andere mogelijkheden te kijken.

Er zijn verschillende soorten verzekeringen voor woonlasten. Sommige verzekeringen betalen elke maand een bedrag, andere keren een bedrag ineens uit. Daarmee verlaag je je hypotheek waardoor de rentelasten dalen en het makkelijker wordt om de lasten te betalen als er iets gebeurt. De premie is meestal enkele tientallen euro's per maand.

“Tien tot vijftien jaar geleden waren dit slechte producten.”
René Kuiper, financieel planner

'Lang niet altijd een adequaat vangnet'

Hans André de la Porte van de Vereniging Eigen Huis is behoorlijk kritisch op dit soort verzekeringen. "Het is geen wondermiddel. Wij hebben die producten wel eens beoordeeld en het bleek dat je wel iets heel bijzonders moest hebben. Veel persoonlijke omstandigheden of aandoeningen waren uitgesloten of maar beperkt gedekt, al is dat wel wat verbeterd laatste jaren. Een woonlastenverzekering is dus lang niet altijd een adequaat vangnet."

René Kuiper is financieel planner en geeft veel trainingen aan adviseurs. Hij herkent dat het imago van deze producten niet goed is, maar wijst erop dat er veel is verbeterd. "Tien tot vijftien jaar geleden waren dit slechte producten en betaalde je torenhoge provisies aan de adviseur. Daar komt het negatieve imago vandaan. Maar de dekking en de voorwaarden zijn nu prima."

'Arbeidsongeschiktheid is geen klein risico'

Hij wijst erop dat het vooral belangrijk is om het risico op arbeidsongeschiktheid af te dekken. "Bij werkloosheid kun je altijd wat doen. Desnoods kun je voor een iets lager salaris weer aan de bak. Bij arbeidsongeschiktheid zit je thuis en heb je geen keuze."

"Er zijn meer dan een half miljoen mensen die een WIA-uitkering hebben omdat ze arbeidsongeschikt zijn. Elk jaar is er daarnaast een instroom van 40.000 mensen. Dit is geen klein risico."

Volgens Kuiper is het afsluiten van een woonlastenverzekering wel een laatste redmiddel. "Je moet beginnen bij jezelf. Heb je een reservepotje om het risico op te vangen? Ik zie ook wel eens dat iemand zegt 'mijn ouders zijn hartstikke rijk, als ik in nood zit helpen zij me'."

“De consument is al snel geneigd om te zeggen dat hij het snapt en het risico wel neemt.”
René Kuiper, financieel planner

Opties goed in kaart brengen

Daarnaast is het altijd goed om te kijken of er via het werk een regeling is. "Werkgevers hebben vaak collectieve oplossingen waar je aan mee kunt doen. Omdat die voor alle werknemers worden ingekocht hebben die een bepaald solidariteitsgehalte. Het is ook makkelijker. Je kunt kiezen om eraan mee te doen en krijgt niet te maken met een uitgebreide keuring." Als deze optie er ook niet is komt een commerciële verzekering in beeld.

Kuiper denkt dat het in ieder geval belangrijk is dat consumenten zich bewust zijn van de risico's en hun opties goed in kaart brengen. Te vaak ziet hij dat dit niet gebeurt. "Zowel de consument als de hypotheekadviseur interesseert het niet echt. Als het moeilijk wordt is de consument al snel geneigd om te zeggen dat hij het snapt en het risico wel neemt. Maar als er wat gebeurt ben je blij dat je zo'n verzekering hebt afgesloten."