Hypotheekverstrekkers zijn er vaak huiverig voor iemand een hypotheek te verstrekken als die persoon geen vast contract heeft. Dat terwijl een vast dienstverband bij veel bedrijven allang niet meer de norm is. Daarom pleiten deskundigen ervoor dat er meer gekeken wordt naar iemands carrièreperspectief en minder naar de contractvorm.

Een vast contract is voor het aanvragen van een hypotheek nog steeds de heilige graal. Omdat bedrijven vaste medewerkers moeilijk kunnen ontslaan is hun inkomen zekerder dan dat van uitzendkrachten of zzp'ers.

De keerzijde is dat veel vaste medewerkers moeite zullen hebben nieuw werk te vinden als ze hun baan toch verliezen. Het is een van de redenen om bij een hypotheekaanvraag meer te kijken naar carrièreperspectieven en minder naar de contractvorm.

Een derde heeft geen vast contract

De laatste jaren is het aandeel mensen dat niet werkt met een vast contract flink toegenomen. Ze zijn werknemer met een tijdelijk contract, uitzendkracht, zzp'er of ondernemer. "Tegenwoordig heeft 34 procent van de werkenden geen vast contract. Daar moeten we wat mee. Ik denk dat we veel meer moeten kijken naar de achtergrond van hypotheekaanvragen", zegt Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems aan de TU Delft.

“Iemand met een vast contract kan juist in het nadeel zijn op het moment dat een werkgever in de problemen komt.”
Carla Muters, NHG-bestuurder

Hij wijst erop dat dit vroeger veel meer gebeurde. "Toen deden we dat en noemden dat een explainhypotheek. Het liep alleen een beetje uit de hand. Op een gegeven was een derde van de hypotheken een explain. Dat is nu teruggebracht naar een paar procent. Maar weer meer kijken naar het echte risico is wel de kant die we nu op moeten."

Flexwerkers en ondernemers zijn flexibel

NHG-bestuurder Carla Muters is het hiermee eens. "Wij geloven dat dit groepen zijn die helemaal niet negatiever scoren ten aanzien van de betaalbaarheid van hun hypotheek. Sterker nog, iemand met een vast contract kan juist in het nadeel zijn op het moment dat een werkgever in de problemen komt. Veel flexwerkers zijn namelijk flexibel om wat anders te gaan doen en ondernemers zijn flexibel om weer nieuwe ondernemingskansen te zoeken."

Boelhouwer wijst erop dat er afgelopen jaren al stappen zijn gezet om de toegang tot een hypotheek te vergroten. Uitzendkrachten kunnen een zogeheten perspectiefverklaring aanvragen. Daaruit blijkt of het waarschijnlijk is dat iemand zijn hypotheek kan blijven betalen. "Als je een contract bij een uitzendbureau hebt kun je daardoor makkelijker een hypotheek krijgen. Dat is begonnen bij Randstad en wordt nu opgeschaald."

Kijken naar toekomstperspectief

Een vergelijkbare oplossing is de arbeidsmarktscan. NHG is hiermee samen met een aantal geldverstrekkers een pilot gestart. De arbeidsmarktscan brengt in kaart wat de carrièreperspectieven zijn van een hypotheekaanvrager. Daarnaast wordt gekeken hoe waarschijnlijk het is of iemand het inkomen waarop de hoogte van de hypotheek is gebaseerd kan vasthouden. De eerste hypotheek op basis van een arbeidsmarktscan werd begin dit jaar verstrekt.

"Het gaat om de vraag hoe je op basis van de opleiding, het beroep en de sector waarin iemand werkt inschat wat het toekomstperspectief is. Met de arbeidsmarktscan wordt een score toegekend. Voor ons is dat een manier om veel meer naar de toekomst te kijken", legt Muters uit.

De organisatie wil hierop verder bouwen. "Wij geloven er in de basis in dat we anders moeten kijken naar inkomen. We zouden meer moeten kijken naar het toekomstperspectief in plaats van naar contracten uit het verleden."