Het aantal Nederlanders dat gebruikmaakt van de voedselbank is in 2019 verder opgelopen naar 151.000, een groei van 8 procent. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Vooral het aantal mensen dat langdurig gebruikmaakt van de voedselbank neemt toe.

Het is daarmee het tweede jaar op rij waarin de hoeveelheid mensen die gebruikmaakt van de voedselbank toeneemt. In 2018 waren er 140.000 mensen die naar de voedselbank gingen, in 2017 ging het nog om 132.500 Nederlanders.

De Vereniging van Nederlandse Voedselbanken denkt dat de forse stijging het gevolg is van een campagne die de drempel moet verlagen voor Nederlanders om naar de voedselbank te stappen.

Opvallend is de stijging van het aantal voedselbankklanten dat na drie jaar nog afhankelijk is van voedselhulp. Het aantal groeide naar 15 procent van het totale aantal klanten, vier jaar geleden was dat nog 6 procent. De Vereniging van Nederlandse Voedselbanken stelt dat dit past bij de door het CBS gesignaleerde trend dat de langdurige armoede in Nederland toeneemt.

De samenstelling van het klantenbestand veranderde volgens de voedselbankenvereniging ook. Er werden relatief meer alleenstaanden geholpen. Deze groep is met 44 procent procentueel gezien de grootste. Voedselbanken zien
ook dat meer ouderen een beroep doen op voedselhulp.