De consumentenprijzen zijn in 2019 het hardst gestegen sinds de invoering van de euro in 2002, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. De prijzen stegen vorig jaar met gemiddeld 2,6 procent ten opzichte van 2018.

De grote prijsstijging hangt samen met de verhoging van het lage btw-tarief en de energiebelasting in januari 2019.

Door de hoge inflatie, een van de hoogste in de eurozone, blijft er maar weinig over van de loonsverhogingen die sommige mensen vorig jaar hebben gekregen. De lonen stegen vorig jaar met gemiddeld 2,5 procent, dus minder dan de prijsstijgingen.

Het statistiekbureau schrijft dat de grote stijging vooral toe te schrijven is aan de prijsontwikkeling van eten en drinken. Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken werden vorig jaar gemiddeld 4 procent duurder.

Dit hangt volgens het CBS samen met de verhoging van het lage btw-tarief: op 1 januari 2019 werd dat verhoogd van 6 naar 9 procent. Omdat consumenten gemiddeld 10 procent van hun uitgaven aan voedsel besteden, hebben de prijsstijgingen van voedingsmiddelen een groot effect op de portemonnee.

Ook gas en licht duurder in 2019

Ook lagen de prijzen voor gas en licht in 2019 een stuk hoger. Elektriciteit was gemiddeld 15,7 procent duurder dan in 2018. De prijsstijging van gas bedroeg gemiddeld 10,6 procent. Dit is volgens het statistiekbureau toe te schrijven aan zowel hogere leveringstarieven als hogere heffingen op gas en elektriciteit.

Niet alle consumentenproducten werden duurder. Thuiszorg daalde in 2019 het sterkst in prijs, gevolgd door mobiele telefonie en audio- en videoapparatuur.

Op één na hoogste prijsstijging in Europa

Naast de consumentenprijsindex (CPI) berekent het CBS ook de Europees geharmoniseerde prijsindex (HICP). De prijsstijging van goederen en diensten in Nederland was volgens de HICP in 2019 gemiddeld 2,7 procent. Dat is de op één na hoogste prijsstijging in de eurozone.

Alleen in Slowakije groeiden de prijzen harder, met 2,8 procent. Gemiddeld genomen was de inflatie in de eurozone 1,6 procent.