Tijdelijke contracten worden voor werkgevers duurder, terwijl de werkgeverslasten voor een personeelslid in vaste dienst juist omlaag gaan. Dat komt door de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) en de nieuwe WW-premie, meldt hr- en salarisdienstverlener ADP donderdag.

In 2019 betaalde een werkgever voor een werknemer met een tijdelijk contract en een modaal inkomen maandelijks 538 euro aan werkgeverslasten. Dat wordt in 2020 99 euro per maand meer. Als dezelfde werknemer in vaste dienst is, betaalt de werkgever 42 euro minder per maand.

"Het grote verschil wordt bijna volledig veroorzaakt door de nieuwe WW-premie", aldus ADP.

Vanaf 2020 is er één WW-premie, met een hoog en een laag tarief van respectievelijk 7,94 en 2,94 procent. Werkgevers moeten het hoge tarief betalen bij tijdelijke en flexibele contracten, en het lage tarief voor werknemers met een vast contract. Zo probeert het kabinet werkgevers te stimuleren om meer vaste contracten af te sluiten.

Alleen overheidswerkgevers vallen buiten de nieuwe tarieven: zij betalen nog de oude premie.