De grote pensioenfondsen ABP, PMT en PME reageren positief op de door minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) voorgestelde maatregelen. Hij stelde dinsdag aan de Tweede Kamer voor om de korting op de fondsen met een jaar uit te stellen.

Koolmees wil de pensioenfondsen die onder de dekkingsgraad uitkomen uitstel geven, zodat ze hun financiële positie kunnen verbeteren. Anders worden mogelijk de pensioenen van 7,8 miljoen deelnemers bij 27 pensioenfondsen in 2020 gekort.

PMT, het pensioenfonds Metaal & Techniek, is blij met de voorgestelde maatregelen, die betekenen dat de pensioenen nu niet verlaagd hoeven te worden: "We zijn opgelucht door dit gebaar van Koolmees."

Met het voorstel is volgens PMT een "belangrijk obstakel" voor het omvormen van het pensioenstelsel weggenomen. "Het brengt rust in de transitieperiode en dat is hard nodig. We moeten nu aan de slag met de uitwerking van het akkoord. Het uitgangspunt daarbij is een goed en betaalbaar pensioen."

Minister creëert naar verwachting rust voor de korte termijn

ABP, het pensioenfonds voor de overheid en het onderwijs, is ook te spreken over de stap. Het fonds ziet het voorstel ook als een tijdelijke maatregel voor de aanloop naar een nieuw pensioencontract. "Met deze voorstellen creëert de minister naar verwachting rust voor de korte termijn."

Ook het ABP benadrukt het belang van de aanpassing van het pensioenstelsel. "ABP vindt het verstandig dat er een verband met de totstandkoming van een nieuw pensioencontract gelegd wordt. Dat nieuwe contract is nodig om het pensioen passend voor de huidige en toekomstige omstandigheden te maken."

"Ook in een nieuw te ontwikkelen contract kan er overigens sprake zijn van verlaging van pensioen als het economisch tegenzit", waarschuwt het fonds daarbij wel. "Maar de keerzijde is dat er ook eerder verhoogd kan worden als het meezit."

Versoepelen van bestaande regels is goed nieuws

Pensioenfonds voor de metalektro PME noemt het voostel ook "goed nieuws" voor deelnemers. Eric Uijen, voorzitter van het uitvoerend bestuur: "Wij zijn blij dat minister Koolmees gehoor heeft kunnen geven aan onze oproep om de bestaande regels te versoepelen."

Volgens PME is de kans op verlaging veel kleiner geworden nu er niet gekort hoeft te worden als de dekkingsgraad op 31 december boven de 90 procent ligt. "Daar zitten we op dit moment ruim boven."

Ook dit fonds wijst op de gevaren van de lage rente, waardoor er de komende jaren nog altijd kans op kortingen is. Voor goede nieuwe afspraken moeten de fondsen bovendien flink aan de slag in 2020.