De dekkingsgraden bij pensioenfondsen zijn licht verbeterd in oktober. PFZW zit nu net boven de kritische grens voor dit jaar, ABP is er niet ver van verwijderd.

Vergeleken met een maand eerder steeg de dekkingsgraad van PFZW met 1,9 procentpunt naar 94,1 procent. Onder 94 procent moet PFZW dit jaar al korten.

De dekkingsgraad van ABP, het grootste fonds, viel op 31 oktober 2,2 procentpunt hoger uit naar 93,2 procent. De kritische grens voor ABP is 94,2 procent. De dekkingsgraden voor metaalfondsen PMT en PME stegen naar 95,8 procent en 95,1 procent.

De verbeterde dekkingsgraden zijn vooral te danken aan een hogere rekenrente.

"Het is maar een dagkoers, maar het geeft wel een sprankje hoop", schrijft PFZW-directeur Peter Borgdorff in een bericht. "Dat onze financiële gezondheid wat verbetert, maakt op korte termijn de kans op een verlaging van de pensioenen kleiner."

Eerder verklaarde minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) al dat hij maatregelen gaat aankondigen voor de pensioensector. Naar verluidt bereidt hij een verlaging van de eisen voor pensioenfondsen voor.

Dekkingsgraad op dit moment 96,8 procent

PFZW moet korten wanneer de actuele dekkingsgraad onder 94 procent komt of wanneer de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, de beleidsdekkingsgraad, langer dan vijf jaar onder 104,3 procent komt.

In het pensioenakkoord is voorgesteld om de minimaal vereiste beleidsdekkingsgraad te verlagen naar 100 procent. Voor PFZW geldt dat als eind 2020 de beleidsdekkingsgraad onder 100 procent komt, het fonds moet korten. Op dit moment is die dekkingsgraad 96,8 procent.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen wat het pensioenfonds nu aan geld in kas heeft en wat de verplichtingen zijn over de komende jaren.

Bij veel pensioenfondsen is die dekkingsgraad vooral het laatste jaar flink gedaald. Dit komt vooral door de zogeheten rekenrente. Dat renteniveau bepaalt van hoeveel rendement de fondsen mogen verwachten de komende jaren. In de praktijk kan dit rendement juist hoger, maar ook lager uitvallen.

Die rekenrente is steeds verder gedaald, dus kunnen de pensioenfondsen ook van steeds minder rendement uitgaan.

Waarom miljoenen Nederlanders mogelijk minder pensioen krijgen
Waarom miljoenen Nederlanders mogelijk minder pensioen krijgen