Tussen de 48 en 56 procent van de ouderen met recht op een AOW-aanvulling loopt die mis. Daardoor leven ze onder het bijstandsniveau. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer woensdag in het rapport Ouderdomsregelingen ontleed. Het gaat om zo'n 34.000 tot 51.000 huishoudens.

De AOW-aanvulling, de zogenoemde AIO, moet er namelijk voor zorgen dat mensen niet onder het bestaansminimum uitkomen. De ouderen die de aanvulling mislopen, hebben veelal in het buitenland gewoond of wonen samen met een jongere partner.

Vooral mensen van tussen de zeventig en tachtig jaar zonder migratieachtergrond behoren tot de groep die wordt geraakt.

Een verklaring voor het niet gebruiken van de AIO is dat mensen de procedure ingewikkeld vinden: er moet een middelentoets worden gedaan en de aanvrager en partner worden beperkt in de jaarlijkse tijd dat ze zich in het buitenland mogen bevinden.

Ook onbekendheid met de regeling onder rechthebbenden is een van de verklaringen. De overheid wijst mensen er namelijk niet op dat ze recht hebben op de AIO. Daarnaast zouden een lage taalvaardigheid en lage administratieve vaardigheden oorzaken kunnen zijn.

Overigens ligt het inkomen van een deel van de groep waar het om gaat wel bijna op het bijstandsniveau, stelt de Rekenkamer. Het gaat om 12.500 huishoudens die 10 procent of minder afwijken van het bijstandsniveau. Het merendeel, ruim 27.000 huishoudens, zitten daarnaast meer dan 10 procent onder het bijstandsniveau.