Vrijdag 30 september 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

'Mensen schatten partnerinkomen bij eigen overlijden te rooskleurig in'

Veel mensen schatten de bedragen die hun partner bij hun eigen overlijden ontvangen te hoog in. Zo denken vier op de tien mensen dat het geld dat de partner ontvangt als ze voor de pensioenleeftijd overlijden, overeenkomt met 70 procent van het laatstverdiende salaris. Dat meldt het platform Wijzer in geldzaken dinsdag.
Door NU.nl

Slechts een op de acht Nederlanders schat de uitkering voor de nabestaande realistisch in, en denkt dat het gaat om een bedrag ter hoogte van 50 procent van het laatstverdiende salaris.

Een derde van de ondervraagden denkt dat haar of zijn partner niet hoeft te bezuinigen als de ondervraagde overlijdt, terwijl dat volgens de onderzoekers onterecht is. In alle gevallen moet worden bezuinigd, stellen zij, waarbij samenwonenden die hun nabestaandenpensioen niet goed geregeld hebben de groep met het grootste risico vormen.

"Afhankelijk van de hoogte van het inkomen dat wegvalt, kan het totaalinkomen van de achterblijvers fors dalen. Zeker als er geen regeling voor nabestaandenpensioen aanwezig is."

Slecht geïnformeerd over nabestaandenpensioen

Over dit nabestaandenpensioen zijn echter maar weinigen goed geïnformeerd. Maar 29 procent van de respondenten weet of diens huidige werkgever een dergelijk pensioen, dat meteen na overlijden ingaat, aanbiedt. Dat is overigens wel vaak het geval.

Wel moet de werknemer zelf de partner aanmelden om hiervoor in aanmerking te komen, behalve als men getrouwd of geregistreerd partner is. Ook dit laatste weet slechts een op de zes mensen. 33 procent van de samenwonenden wist van niets, en heeft de partner dan ook nog niet aangemeld.

Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën dat burgers moet helpen om verstandig met hun geld om te springen. Het onderzoek werd gedaan op basis van een representatieve steekproef onder meer dan duizend Nederlanders in loondienst tussen de 30 en 67 jaar.


Lees meer over:

GeldEconomie

Aanbevolen artikelen