De Belastingdienst krijgt meer ruimte om beslissingen over toeslagen per geval te bekijken. Dat blijkt uit twee uitspraken van de afdeling bestuursrechtspraak van woensdag. Het gaat om besluiten over het recht op kinderopvangtoeslag en over het terugvorderen van toeslagen. De wet wordt met deze uitspraken nu minder streng uitgelegd, schrijft de Raad van State (RvS).

In sommige gevallen betekent dit dat er door de fiscus niet wordt besloten om kinderopvangtoeslag naar nul bij te stellen, maar het bedrag te verlagen of minder geld terug te vragen.

Voorheen was het "alles of niets", aldus de RvS. Dan verviel het volledige recht op de toeslag bijvoorbeeld wanneer de toeslagontvanger niet alle kosten voor opvang voor dat jaar had betaald, en moest diegene het volledige voorschot terugbetalen.

De Belastingdienst moest ook altijd het volledige bedrag terugvorderen als er een te hoog voorschot was betaald, en kon geen rekening houden met bijzondere omstandigheden per geval. "In de praktijk blijkt dat de gevolgen van deze strenge uitleg van de wet voor gezinnen ernstig kunnen zijn", schrijft de RvS.

De Belastingdienst moet nu een nieuwe werkwijze gaan hanteren, waarover nog een besluit moet worden genomen. De uitspraken van de rechter kunnen gevolgen hebben voor lopende zaken.