De AOW stijgt komend half jaar met 2,4 procent, voorspelt ABN AMRO. Het basispensioen heeft momenteel de wind mee door stijgende cao-lonen, gunstige belastingwijzigingen en een consumentenprijsindexatie die goed uitpakt.

Dit zijn de drie componenten die invloed hebben op de hoogte van de AOW. "Op dit moment werkt de ontwikkeling van alle drie de componenten in het voordeel van de AOW-gerechtigde", aldus ABN.

De AOW stijgt elk half jaar, en is dus onder meer gekoppeld aan de verhoging van de CAO-lonen. Deze is goed voor 1,3 procent stijging van de AOW. Ook belastingontwikkelingen zijn van invloed. Als er niets meer wordt veranderd aan het Belastingplan 2020 zorgen deze belastingontwikkelingen voor 1 procentpunt stijging.

De consumentenprijsindexatie stijgt daarnaast ook, en deze wordt nu sterker meegerekend dan voorheen. "Dit is relevant voor de aanvullende 'inkomensondersteuning AOW'", aldus ABN.

Over heel 2019 en 2020 verwacht ABN met 8,3 procent de grootste AOW-stijging sinds 1998. Dit komt eveneens door de gunstige omstandigheden.