Minister van Financiën Wopke Hoekstra stelt in antwoord op Kamervragen dat een "hard verbod" op een negatieve spaarrente een "zeer forse ingreep in de markt" zou zijn, die ook negatieve effecten met zich meebrengt. Zo zou zo'n verbod monetair beleid minder effectief kunnen maken en in het ergste geval de financiële stabiliteit kunnen schaden.

De vragen over een verbod op negatieve rente komen van Kamerleden van het CDA en de PvdA. Ze stelden de vragen naar aanleiding van een dergelijk verbod dat onlangs in België werd ingevoerd.

Hoekstra blijft komende tijd wel in gesprek met banken om de gevolgen van een negatieve spaarrente te bespreken. In de gesprekken wil hij "het dilemma aan de orde stellen van het al dan niet ingrijpen door middel van een verbod".

Hij benadrukt overigens dat de stap naar een negatieve rente op spaardeposito's ook voor banken "een forse stap" is. "Een negatieve rente op spaardeposito's van consumenten is vooralsnog niet aan de orde", aldus de minister.