Museumkaart en CJP hebben de voorwaarden voor hun abonnementen aangepast nadat de Autoriteit Consument & Markt de organisaties had aangesproken. Beide partijen verlengden de abonnementen voor hun kaarten automatisch met een jaar en het was niet mogelijk om het abonnement tussentijds op te zeggen.

Museumkaart biedt vanaf nu een abonnement aan dat na een jaar niet stilzwijgend wordt verlengd. Klanten ontvangen dan het bericht dat het abonnement afloopt en krijgen de mogelijkheid om het abonnement te verlengen.

CJP blijft het abonnement stilzwijgend verlengen, maar na een jaar kunnen consumenten het abonnement wel op elk moment opzeggen. Het ten onrechte betaalde abonnementsgeld wordt dan terugbetaald.

De Museumkaart geeft toegang tot zo'n vierhonderd musea in Nederland en CJP geeft jongeren korting op festivals, concerten, theaters en musea.

In Nederland mogen aanbieders van abonnementen de overeenkomst stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengen. Maar na deze verlenging hebben consumenten het recht om het abonnement op elk moment op te zeggen. De opzegtermijn mag dan niet langer zijn dan een maand.