De loonstijging voor 2020 valt groter uit dan het Centraal Planbureau (CPB) had verwacht. Dat blijkt uit een berekening van werkgeversvereniging AWVN, die de tot nu toe afgesloten meerjarige cao's voor volgend jaar onderzocht in opdracht van Het Financieele Dagblad (FD).

Het CPB voorzag een gemiddelde cao-loonstijging van 2,5 procent in de marktsector, terwijl uit de tot nu toe afgesloten meerjarige cao's in die sector blijkt dat het om 3,3 procent gaat.

Wel plaatsen de onderzoekers de kanttekening dat een groot deel van de cao's voor 2020 nog niet is afgesloten. Tot nu toe zijn er afspraken gemaakt die voor 641.000 werknemers gelden, op een totaal van 3,4 miljoen mensen in de marktsector.

Ook heeft de net afgesloten cao voor de metaal- en technieksector het gemiddelde behoorlijk verhoogd. Voor 200.000 werknemers kwam hier een loonsverhoging van maar liefst 4,96 procent uit. "Overigens kijken cao-onderhandelaars altijd naar de resultaten aan de andere onderhandelingstafels en kan het resultaat in de metaal elders de lonen extra opjagen", aldus het FD.

De verwachting van de onderzoekers is dat de gemiddelde cao-ontwikkeling uiteindelijk op zo'n 3 procent loonstijging uit zal komen.