Pensioenfondsen zijn bezorgd over de ontwikkeling van de dekkingsgraden, premies en opbouwpercentages. Dat schrijft de Pensioenfederatie, de belangenorganisatie van de fondsen, donderdag voorafgaand een Tweede Kamerdebat over dreigende pensioenkortingen.

De pensioenfederatie stelt in een rapport dat alle seinen in de pensioensector "op dieprood staan" door de economische ontwikkelingen in de laatste maanden. Hiermee doelt de federatie op de lage rente en een slechte beursmaand in augustus.

Daarnaast wijst de Pensioenfederatie naar nieuwe rekenregels voor fondsen die door een commissie van oud-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem in het leven zijn geroepen. Die gelden vanaf 2021. De nieuwe rekenregels kunnen leiden tot grotere kortingen en hogere premies. "Er is een extreme situatie ontstaan, die noopt tot overleg tussen de minister en de sector", schrijft de belangenorganisatie.

Deze "extreme situatie" leidt onder meer tot flinke kortingen op pensioenen. De Pensioenfederatie verwacht dat ongeveer twee miljoen pensioenen gekort kunnen worden.

Hoe groot de korting zal zijn, kan de belangenorganisatie niet zeggen, maar "een momentopname in de zomer laat zien dat verlagingen van bijvoorbeeld 8 procent niet ondenkbaar zijn", aldus de Pensioenfederatie.

Pensioenfederatie vreest voor hogere premies en verlaagde dekkingsgraden

De lagere rente en nieuwe rekenregels zorgen er volgens de belangenorganisatie voor dat de pensioenpremies hard zullen stijgen. Deze premies kunnen volgens de Pensioenfederatie de komende jaren met 10 tot 30 procent stijgen.

Volgens de Pensioenfederatie is het "de vraag of het wenselijk en haalbaar is om pensioenpremies met bijvoorbeeld 30 procent te laten stijgen".

Toekomst van de dekkingsgraden

Ook is de Pensioenfederatie somber over de toekomst van de dekkingsgraden. De belangenorganisatie verwacht dat de dekkingsgraad in de komende periode verder verlaagd zal worden door de nieuwe rekenregels.

Toen de regels bekend werden, was de verwachting dat door de nieuwe rekenrente vanaf 2021 de dekkingsgraden gemiddeld met 2,5 procentpunt zouden dalen. "Die berekening van de commissie was echter een momentopname. Inmiddels is het beeld minder rooskleurig", aldus de Pensioenfederatie.

De gevolgen van de nieuwe rekenwijze zijn volgens de belangenorganisatie vooral voelbaar voor pensioenfondsen voor jongere mensen. "Bij die fondsen daalt de dekkingsgraad niet met 2,5 procentpunt, maar met 10 procentpunt."