De arbeidsmarkt voor mannen is groter dan die voor vrouwen, doordat vrouwen de baan bijna 21 kilometer dichter bij huis zoeken dan mannen. Dit verslechtert de onderhandelingspositie van vrouwen op de arbeidsmarkt, argumenteert het economisch bureau van ABN AMRO dinsdag.

Doordat vrouwen minder vacatures overwegen, krijgen ze minder opties waaruit ze kunnen kiezen. Hierdoor zouden vrouwen in Nederland mogelijk 15 euro netto aan inkomen per maand mislopen.

Vrouwen zoeken gemiddeld werk binnen een straal van 28 kilometer van hun huis, waar mannen gemiddeld een straal van 49 kilometer aanhouden. Het zoekgebied van mannen bedraagt daardoor ruim 7.300 vierkante kilometer, terwijl dat van vrouwen rond de 2.300 vierkante kilometer is. Zo hebben mannen een drie keer ruimer zoekgebied, en dus ook meer kans op werk.

Vrouwen zouden mogelijk minder willen reizen, en lange afstanden ervaren als iets wat hun welzijn vermindert. Vooral bij vrouwen met jonge kinderen zou dit effect aanwezig zijn, doordat ze vaker zorgtaken op zich nemen, zoals het op tijd oppikken van de kinderen bij de crèche.

Het effect is bij mannen niet gemeten. Vrouwen met oudere kinderen hebben ook een minder sterke voorkeur voor werk dat dicht bij huis is.

Lager opgeleiden zoeken minder ver

Ook lager opgeleiden zoeken in een minder ruime straal rond hun woonplaats naar werk. Hogeropgeleiden zoeken binnen een straal van gemiddeld 53 kilometer, terwijl werkzoekenden met een lagere opleiding dan hbo gemiddeld een straal van 23 kilometer rond hun woonplaats aanhouden. Vooral vrouwen met een opleiding van mbo of lager beperken hun zoekgebied.

Het verschil dat samenhangt met opleidingsniveau is volgens de onderzoekers te verklaren doordat thuiswerken voor hoger opgeleiden gemakkelijker is. Ook zijn vacatures voor lager opgeleiden gelijkmatiger over het land verdeeld, terwijl banen voor hoger opgeleiden zich meer concentreren in bepaalde gebieden.