De verdeling van de inkomens wordt steeds schever, concludeert de Internationale Arbeidersorganisatie (ILO) donderdag in eigen onderzoek. Mensen met hogere inkomens krijgen een steeds groter deel van het totale inkomen, terwijl mensen met lagere inkomens verhoudingsgewijs juist achteruitgaan.

"De verdeling van de arbeidsinkomsten tussen 2004 en 2017 volgen een hockeystick-patroon", schrijft de ILO in het onderzoek. "We zien een flinke achteruitgang voor mensen met midden- en lagere inkomens, aan de top zijn ze juist verhoudingsgewijs meer gaan verdienen."

Uit het ILO-onderzoek blijkt dat 10 procent van de bestbetaalde mensen in "gevorderde economieën" bijna de helft van de totale looninkomsten op zich nemen, namelijk 48,9 procent.

De minstverdienende 50 procent van de bevolking krijgt daarentegen slechts 6,4 procent van de totale looninkomsten. Ook de middenklasse gaat achteruit. Tussen 2004 en 2017 namen de totale inkomsten van deze groep af van 44,8 procent naar 43 procent.

Tegelijkertijd verdienen de bestbetaalde mensen volgens het ILO een groter deel van de totale inkomsten. De best verdienende 20 procent van de werkende wereldbevolking kreeg in totaal 53,5 procent van de totale looninkomsten, in 2004 was dat nog 51,4 procent.