Dure kinderopvang wordt vaak genoemd als een reden voor ouders om parttime te werken. Dit jaar trad een nieuwe wet in werking, waardoor ouders nóg hogere kosten kunnen verwachten. Onder de streep zijn veel ouders duurder uit, toont een peiling na een klein half jaar.

Door de nieuwe Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK) is er meer personeel in de babygroepen vereist. Hierdoor werd op hogere tarieven gerekend.

Om het gebruik van kinderopvang te stimuleren, heeft het kabinet de kinderopvangtoeslag verhoogd; ouders krijgen nu maximaal 8,02 euro per uur terug, in 2018 was dat nog 7,45 euro. Het maximale bedrag is wel afhankelijk van het verzamelinkomen; hoe meer je samen verdient, hoe lager het percentage van de kosten dat je terugkrijgt.

“De kleine marge die deze ouders hadden om misschien een koelkast of iets anders noodzakelijks te kopen, zijn ze nu kwijt.”
Gjalt Jellesma, voorzitter oudervereniging Boink

Bijna een half jaar na de verhoging van de tarieven is oudervereniging Boink niet onder de indruk: "Ouders met een laag inkomen zijn de grote verliezers."

"Het klopt dat ze een groot deel van de kosten terugkrijgen van de Belastingdienst (maximaal 96 procent van de opvangkosten, red.), maar het bedrag boven het maximum uurtarief moeten ze zelf betalen", zegt Boink-voorzitter Gjalt Jellesma. "De kleine marge die deze ouders hadden om misschien een koelkast of iets anders noodzakelijks te kopen, zijn ze nu kwijt."

Gemiddelde uurtarieven met 43 cent omhoog

In een Kamerbrief van vorige week concludeert staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat de brutotarieven inderdaad omhoog zijn gegaan.

Het gemiddelde uurtarief bij kinderdagverblijven is 7,83 euro, een verhoging van 43 cent vergeleken met vorig jaar, aldus Van Ark. Dat is dus onder het maximaal te vergoeden uurtarief van 8,02 euro. De staatssecretaris baseert die bedragen op wat ouders zelf aan de Belastingdienst hebben doorgegeven bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag in 2019.

Maar volgens een steekproef van oudervereniging Boink liggen de tarieven vaak veel hoger. Uurtarieven tussen de 8,50 en 9 euro bruto zijn niet ongewoon in steden als Amsterdam en Utrecht, zegt Jellesma. Hij schat dat ouders in 2019 netto 7 tot 9 procent duurder uit zijn dan vorig jaar.

Hoge kosten belangrijke reden om niet voor opvang te kiezen

Hoge opvangkosten zijn voor ouders de op een na belangrijkste reden om helemaal geen gebruik te maken van formele kinderopvang. Dat toonde het rapport Kijk op kinderopvang van het Sociaal en Cultureel Planbureau vorig jaar aan - al vóór de tariefverhoging dus (de belangrijkste reden: ouders zorgen liever zelf voor hun kind).

Bijna de helft van de ouders verwachtte dat de opvang "veel duurder" zou worden met de nieuwe wet IKK in 2019.

“Ouders krijgen de laatste jaren een steeds groter percentage terug van de bruto-opvangkosten.”
Anna van der Schors, onderzoeker Nibud

Ondertussen werken ouders steeds meer - ook moeders met kleine kinderen, berichtte het CBS onlangs. 338.000 kinderen zaten begin dit jaar op de kinderopvang; het hoogste cijfer ooit.

'Mensen weten vaak niet hoeveel kinderopvang echt kost'

Dat de opvang onbetaalbaar zou zijn, speelt heel erg onder Nederlanders, stelt Anna van der Schors, senior wetenschappelijk onderzoeker bij het Nibud. Volgens haar weten mensen vaak niet zo goed hoeveel het echt kost.

"De enige situatie waarin iemand kan denken: ik werk voor de kinderopvang, is wanneer hij of zij een laag inkomen heeft en de partner een veel hoger inkomen. Omdat zij samen een hoog inkomen hebben, krijgen ze minder kinderopvangtoeslag", zegt Van der Schors. "Ouders krijgen de laatste jaren een steeds groter percentage terug van de bruto-opvangkosten."

Opvangkosten zullen netto omhooggaan voor veel ouders

Bijna een half jaar na de nieuwe wet voor de kinderopvang lijkt het er wel op dat de opvangkosten netto omhoog zullen gaan voor veel ouders.

Staatssecretaris Van Ark merkt op dat niet alle ouders de kostenverhogingen hebben doorgegeven aan de Belastingdienst in 2019. Wanneer dat wel is gebeurd, ligt het gemiddelde uurtarief waarschijnlijk ergens tussen de 7,83 en 8,13 euro. Het kan dus flink wat duurder worden dan het maximumtarief dat de Belastingdienst vergoedt: 8,02 euro per uur.

Inkomen, toeslagen en aftrekposten zijn bepalend voor hoeveel ouders betalen en terugkrijgen voor de kinderopvang. Of zij onder de streep meer of minder geld kwijt zullen zijn aan de opvang met de nieuwe regels, zal pas duidelijk zijn in 2020.

Oudervereniging Boink is van plan om het eigen onderzoek naar de nieuwe tarieven later dit jaar te publiceren.